صفحه اصلی مجموعه  دومین کنگره بین‌المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2.pdf.jpg1-Aug-2015Evaluation of Statistical and Nonlinear Adaptive Filters Performance for Noise Reduction of SAR ImagesReza Salari; Amrollah Mohseni; Mohammad Reza Khosravi; Habib Rostami
it3.pdf.jpgAug-2015تحلیل خطای مدلسازی در تخمین مکانی تصاویر دیجیتالمحمدرضا خسروی، سید رضا سالاری و حبیب رستمی; M. R. Khosravi, R. Salari and H. Rostami