آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت¬های مختلف بابونه (Matricaria chamomilla L.) با استفاده از نشانگر مولکولیAFLP و برخی از مهم ترین خصوصیات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی 105

کل بازدیدها طی یک ماه

February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت¬های مختلف بابونه (Matricaria chamomilla L.) با استفاده از نشانگر مولکولیAFLP و برخی از مهم ترین خصوصیات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی 5 75 18 1 2 1 3

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
T1554.pdf 5

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
United States 49
China 42
Austria 4
Canada 2
Germany 2
United Kingdom 1
Iran 1
Moldova 1
Thailand 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Ashburn 22
Nanjing 13
Houston 9
Wilmington 7
Hebei 4
Ningbo 4
Vienna 4
Woodbridge 4
Providence 2
South Lake Tahoe 2