آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت¬های مختلف بابونه (Matricaria chamomilla L.) با استفاده از نشانگر مولکولیAFLP و برخی از مهم ترین خصوصیات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی 110

کل بازدیدها طی یک ماه

April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت¬های مختلف بابونه (Matricaria chamomilla L.) با استفاده از نشانگر مولکولیAFLP و برخی از مهم ترین خصوصیات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی 18 1 2 1 4 3 1

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
T1554.pdf 8

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
United States 49
China 42
Austria 7
Iran 3
Canada 2
Germany 2
United Kingdom 1
Moldova 1
Thailand 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Ashburn 22
Nanjing 13
Houston 9
Vienna 7
Wilmington 7
Hebei 4
Ningbo 4
Woodbridge 4
Providence 2
South Lake Tahoe 2