آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
فراواقعیت، خلسه و بی جنبشی بودریاری در رمان های میزان و مرد در حال سقوط دان دلیلو 106

کل بازدیدها طی یک ماه

April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018
فراواقعیت، خلسه و بی جنبشی بودریاری در رمان های میزان و مرد در حال سقوط دان دلیلو 17 3 8 0 2 2 2

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
T1553.pdf 14

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
United States 45
China 40
Austria 9
Iran 9
United Kingdom 1
Moldova 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Ashburn 21
Nanjing 12
Vienna 9
Houston 8
Wilmington 7
Hebei 4
Ningbo 4
Wuhan 3
Fars 2
Mcallen 2