آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
فراواقعیت، خلسه و بی جنبشی بودریاری در رمان های میزان و مرد در حال سقوط دان دلیلو 101

کل بازدیدها طی یک ماه

February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018
فراواقعیت، خلسه و بی جنبشی بودریاری در رمان های میزان و مرد در حال سقوط دان دلیلو 8 64 17 3 8 0 1

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
T1553.pdf 11

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
United States 44
China 40
Iran 8
Austria 6
United Kingdom 1
Moldova 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Ashburn 21
Nanjing 12
Houston 8
Wilmington 7
Vienna 6
Hebei 4
Ningbo 4
Wuhan 3
Fars 2
Mcallen 2