جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160412
Title: بازتاب وطن در شعر علي محمود طه
Authors: فاطمه سهيلي نژاد
Keywords: شعر معاصر عربي، وطن، مصر، علي محمود طه، استعمار ستيزي، سبك شعری
Issue Date: 1395
Abstract: وطن‌دوستي جزيي از هويت ملي به شمار مي‌رود كه در شعر برخي از شاعران به ويژه زماني كه بيم تجاوز بيگانگان به كشور مي‌رود، پررنگ تر مي‌شود. در حقيقت وطن‌دوستي و حفظ هويت ملي سنگ‌بناي دستيابي به هويت انساني مي‌باشد. اين ويژگي همواره و در هر سرزميني از قداست و ارزش خاصّي برخوردار بوده است و خاستگاه بروز و نمايش دلاوري‌ها، پهلواني‌ها و شجاعت‌ها در كشاكش رويدادهاي سهمگين و خانمان‌سوز مي‌باشد. علي محمود طه از جمله شاعران برجسته‌ي مصري است كه اشعار فراواني را در حوزه‌ي وطن‌دوستي سروده است. ما در اين پژوهش با روش توصيفي-تحليلي، برآنيم تا مهم‌ترين جلوه‌هاي وطن‌دوستي از جمله: عشق به وطن، يادآوري خاطرات گذشته، فراخواني شخصيت‌ها، توصيف اماكن، ياد شهيدان، دعوت به اتّحاد، محكوم كردن حاكمان، مسأله‌ی فلسطين، آرمان گرايي و نيز سبك شعري وي را مورد تحليل و ارزيابي قرار دهيم. تحقیقات نشان می‌دهد كه علي محمود طه شاعري با قدرت شعرپردازي و تصويرگرايي والايي است كه در اشعار خود به خوبي توانسته مفهوم عشق به وطن را با سبكي استوار و الفاظي سرشار از حماسه و عاطفه و نيز تصويرپردازي هنرمندانه، به نمايش بگذارد. وي تمام سرزمين‌هاي عربي را به عنوان يك سرزمين واحد قلمداد كرده و از آنان مي‌خواهد در مقابل استعماري كه كشورهايشان را به نابودي كشانده است، مقاومت نمايند و با اتّحاد خويش طلوع آفتاب آزادي را نظاره‌گر باشند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات عرب
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160412
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Arabic Language & Literature زبان و ادبیات عرب

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1348.pdf7.56 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.