جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160409
Title: مطالعه‌ی تطبیقی هویت جنسیتی زن در نمایشنامه‌ی اتوبوسی به نام هوس نوشته‌ی تنسی ویلیامز و اقتباس‌های سینمایی آن
Authors: زهرا ناظمی
Keywords: اقتباسهای سینمایی، هویت جنسیتی، نقش‌های جنسیتی، تنسی ویلیامز، اتوبوسی به نام هوس.
Issue Date: 1396
Abstract: در سال‌های اخیر، اقتباس سینمایی از آثار ادبی بسیار پر طرفدار بوده است. هر فیلم اقتباسی با توجه به بن‌مایه‌های فرهنگی و تاریخی خود، به متن اصلی چیزی اضاف کرده و یا از آن قرض می‌گیرد. یکی از آثاری که چندین بار در فرهنگ‌ها و زمانه‌ای مختلف مورد اقتباس قرار گرفته، نمایشنامه‌ی اتوبوسی به نام هوس نوشته‌ی تنسی ویلیامز است. مطالعه‌ی این مساله که چگونه فیلم‌های اقتباسی از بن‌مایه‌های فرهنگی و تاریخی متن اصلی کمک می‌گیرند تا به خدمت بافت جدید خود درآیند، جالب توجه بوده و می‌تواند نتایج مفیدی را در مورد متن اصلی و فیلم اقتباسی به همراه داشته باشد. روش‌ تطبیقی این تحقیق نیز شیوه‌ی بسیار مناسبی است که جنبه‌های فرهنگی و تاریخی دو اثر را به هم مرتبط می‌سازد. مطالعه‌ی پیش‌رو، با بررسی تطبیقی شخصیت‌های زن نمایشنامه‌ی اتوبوسی به نام هوس نوشته‌ی تنسی ویلیامز و اقتباس‌های سینمایی آن سعی دارد دریابد که چگونه اقتباس‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از بن‌مایه‌های تاریخی و فرهنگی خود، نقش و هویت جنسیتی جدیدی را برای زنان خلق کرده و به نمایش بگذارند. بدین منظور، ابتدا با بهره‌گیری از نظریات منتقدانی همچون لیندا هاچن و جولی سندرز در حوزه‌ی مطالعات اقتباسی، اهمیت اقتباس‌ها در مطالعات تطبیقی و بینارشته‌ای و همین‌طور نقش برجسته‌ی آن‌ها در برقراری ارتباط میان هویت‌های مختلف در فرهنگ‌های گوناگون روشن می‌شود. سپس، با بررسی نظرات منتقدان در حوزه‌ی مطالعات جنسیتی و فمینیسم در خصوص تعریف هویت جنسیتی، نمایشنامه‌ی اتوبوسی به نام هوس نوشته‌ی تنسی ویلیامز در تطبیق با اقتباس‌های سینمایی خود به نام‌های اتوبوسی به نام هوس (1951) به کارگردانی الیا کازان، جاسمین غمگین (2013) به کارگردانی وودی الن و بیگانه (2014) به کارگردانی بهرام توکلی قرار خواهد گرفت تا نشان دهد که چگونه جنبه‌های مختلف تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اقتباس می‌توانند در ساخت و نمایش نقش و هویت جنسیتی زنان موثر باشند. امید است نتایج این پژوهش به محققان کمک کند که نگاه دقیق‌تری به اقتباس‌های سینمایی و تاثیر آن‌ها بر ساخت و نمایش مسائل جنسیتی داشته باشند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات انگلیسی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160409
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:English Language & Literature زبان و ادبیات انگلیسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1552.pdf1.19 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.