جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160407
Title: بررسی و تحلیل انواع پیرنگ غیرخطی در داستانهای کوتاه دفاع مقدس(دههی هشتاد)
Keywords: روایت، داستان کوتاه، پیرنگ غیرخطی، دفاع مقدس
Issue Date: 1393
Abstract: پیرنگ غیرخطی که عمدتاً در داستان کوتاه مدرن به کار می‌رود و از قواعد دیرین پیرنگ خطی (سنتی) که عمده‌ترین آنها «رعایت سیر خطی زمان» و «وجود رابطه‌ی علیت میان رویدادها»ست پیروی نمی‌کند. داستان کوتاه مدرن با کاربرد پیرنگ غیرخطی و خلق فضای زمان‌پریشی و گسیختگی رویدادها، بستری مناسب برای نمایش آشفتگی‌ها و دغدغه‌های شخصیت‌های خود فراهم می‌آورد و به القای مفهوم پریشانی و از دست رفتن «واقعیت واحد» دنیای پیشامدرن یاری می‌رساند؛ اما از سوی دیگر کاربرد پیرنگ غیرخطی سبب کاهش سطح انسجام و یکپارچگی این نوع داستان می‌شود و نویسندگان برای جبران خلاء انسجام، ناگزیرند عوامل و ابزارهایی متفاوت را برای چیدمان اجزاء و رویدادهای روایت به کار گیرند. در این پژوهش از میان 14 مجموعه داستان کوتاه (با محوریت دفاع مقدس)، 9 داستان دارای پیرنگ غیرخطی شناسایی و بررسی شده است که بر محور نمایش آشفتگی‌ها و تناقض‌های قهرمانان خود استوارند. در تحلیل و بررسی پیرنگ این داستان‌ها از آرای برایان ریچاردسون بهره گرفته شده و ابزارهای جایگزین پیرنگ سنتی به سه دسته تقسیم شده‌اند: عوامل مفهومی، بلاغی و بیانی. نتیجهی این تحلیل و بررسی نشان میدهد که عوامل «مفهومی» و «بلاغی» از جمله عوامل پرکاربردیاند که در داستانهای مدرن دفاع مقدس جایگزین عوامل سنتی پیرنگ خطی شدهاند. همچنین نتیجه‌ی این تحقیق نشان می‌دهد در اغلب این داستان‌ها پیرنگ غیرخطی به درستی برگزیده شده و تناسب کاملی با فضای پریشان ذهنی شخصیت‌ها دارد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی-پایداری
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160407
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Persian Language & Literature زبان و ادبیات فارسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
WSMCFDE1.pdf3.58 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.