آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
بررسی و تحلیل انواع پیرنگ غیرخطی در داستانهای کوتاه دفاع مقدس(دههی هشتاد) 110

کل بازدیدها طی یک ماه

May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018 November 2018
بررسی و تحلیل انواع پیرنگ غیرخطی در داستانهای کوتاه دفاع مقدس(دههی هشتاد) 0 1 0 1 2 1 0

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
WSMCFDE1.pdf 8

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
United States 55
China 38
Austria 8
France 2
Iran 2
Canada 1
EU 1
United Kingdom 1
Moldova 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Ashburn 20
Wilmington 15
Nanjing 11
Houston 8
Vienna 8
Woodbridge 8
Hebei 4
Ningbo 4
Wuhan 3
Guangzhou 2