آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
مقایسه اثربخشی روش تنظیم هیجانی و تحلیل رفتار متقابل بر بهبود نشانگان ضربه عشق و مهارت های زندگی 132

کل بازدیدها طی یک ماه

May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018 November 2018
مقایسه اثربخشی روش تنظیم هیجانی و تحلیل رفتار متقابل بر بهبود نشانگان ضربه عشق و مهارت های زندگی 5 3 2 5 4 5 5

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
WSM205D.pdf 17
T1521.pdf 10

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
United States 58
China 36
Iran 21
Austria 6
France 2
Canada 1
United Kingdom 1
Italy 1
Moldova 1
Romania 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Ashburn 20
Wilmington 15
Nanjing 10
Woodbridge 9
Houston 8
Vienna 6
Hebei 4
Ningbo 4
Guangzhou 2
Wuhan 2