آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
بررسی خاندان¬های تاجر بوشهر و جایگاه آنان در تحولات تجاری خلیج فارس از ابتدای دوره زندیه تا پایان دوره قاجار( ۱۳٠٤ ه ش-۱۱٦٣ه ق) 100

کل بازدیدها طی یک ماه

March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018
بررسی خاندان¬های تاجر بوشهر و جایگاه آنان در تحولات تجاری خلیج فارس از ابتدای دوره زندیه تا پایان دوره قاجار( ۱۳٠٤ ه ش-۱۱٦٣ه ق) 54 7 2 3 0 2 2

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
T1517.pdf 56

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
United States 56
China 25
Austria 8
Iran 3
France 2
Denmark 1
United Kingdom 1
Moldova 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Ashburn 19
Wilmington 15
Nanjing 9
Houston 8
Vienna 8
Woodbridge 8
Sacramento 2
Wuhan 2
Ann Arbor 1
Chisinau 1