Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160404
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorمحمود ملکوتی علون‌آبادی-
dc.contributor.advisorپرویز ملک‌زاده-
dc.contributor.authorسینا رامش‌خواه-
dc.date.accessioned2018-02-12T15:26:25Z-
dc.date.available2018-02-12T15:26:25Z-
dc.date.issued1396en_US
dc.identifier.otherT1536-
dc.identifier.urihttp://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160404-
dc.descriptionپایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران-ژئوتکنیکen_US
dc.description.abstractروسازی‌های انعطاف‌پذیر یا جاده‌هایی که سطح آن‌ها با بتن آسفالتی پوشانده شده است، در صدة گذشته به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته اند و در طراحی اغلب آن‌ها، روش‌های تجربی به کار گرفته شده است. در دهه‌های اخیر و با تغییر رویکرد طراحی به روش‌های مبتنی بر ویژگی‌های مکانیکی مصالح، فراهم کردن برنامه‌های رایانه‌ای و تحلیل عددی سریع‌تر و دقیق‌تر روسازی‌ها، امری کاملاً اجتناب‌ناپذیر است. تحلیل پاسخ روسازی راه اعم از جابجایی، کرنش و تنش ناشی از بارهای آنی وارده، یکی از چالش‌های مهم طراحی روسازی است. برای تحلیل عددی این مسئله می‌توان روش‌های متعددی همچون اجزا محدود، تفاضل محدود و غیره را به کار گرفت اما از آنجایی‌که در همة مسائل، دقت بیشتر و زمان کمتر رسیدن به پاسخ، انگیزة اصلی است، در این پژوهش از روش کم‌وبیش نوین دیفرانسیل کوادرچر (DQM) به کار گرفته شده است. در بیشتر پژوهش‌های انجام‌شده تا به امروز، رفتار روسازی انعطاف‌پذیر را به‌صورت الاستیک در نظر گرفته‌اند، درصورتی‌که لایة آسفالتی سازة روسازی، به‌صورت ویسکوالاستیک رفتار می‌کند. نظریة ویسکوالاستیسیته، یک دیدگاه قدیمی است اما کاربرد آن در مدل‌سازی روسازی انعطاف‌پذیر، با توجه به اینکه از محرز شدن ویسکوزیته بودن رفتار بتن آسفالتی (AC) زمان زیادی می‌گذرد، آن‌چنان موفق نبوده است و علت آن، رفتار وابسته‌به‌زمان مواد ویسکوالاستیک و همچنین ساختار لایه‌ای روسازی بوده است که کار مدل‌سازی را پیچیده‌تر می‌سازد. در این پژوهش، نخست، با انتگرال‌گیری افزایشی اصل تطابق Boltzmann و به کارگیری مدل Maxwell-Wiechert تعمیم‌یافته برای رفتار ویسکوالاستیک، معادلات حرکت افزایشی حالت‌های یک‌بعدی، دوبعدی تنش‌مسطح و سه‌بعدی تقارن‌محوری به دست می‌آیند. سپس با گسسته‌سازی معادلات در دامنه‌های مکانی و زمانی با به کارگیری DQM و الگوریتم Newmark با شتاب میانگین ثابت، مدل‌سازی مسائل یک‌بعدی، دوبعدی و سه‌بعدی انجام می‌گیرد و نتایج حاصل از این روش با حل‌های تحلیلی و نتایج روش اجزا محدود (نرم‌افزار ABAQUS) مقایسه می‌گردد. در پایان، سازة روسازی انعطاف‌پذیر با رفتار ویسکوالاستیک تحت بارگذاری سینوسی و چرخه‌ای و به‌صورت شبه‌استاتیکی و دینامیکی، تحلیل شده است و تأثیرات پاسخ ویسکوالاستیک روسازی با ضخامت‌های متفاوت لایة آسفالتی تحت پالس‌ بار سرعت‌های مختلف وسیلة نقلیه و همچنین چندین شاخص عملکرد مانند تنش و کرنش کششی زیر لایة آسفالتی، تنش محوری روی بستر و جابجایی قائم سطح روسازی که به طور معمول در طراحی روسازی مورد استفاده قرار می گیرند، بررسی شده‌اندen_US
dc.language.isofaen_US
dc.subjectروسازی انعطاف‌پذیر، سازة ‌لایه‌ای، رفتار ویسکوالاستیک خطی، روش دیفرانسیل کوادرچر، تحلیل شبه‌استاتیکی، تحلیل دینامیکیen_US
dc.titleتحلیل پاسخ روسازی لایه‌ای انعطاف‌پذیر با رفتار ویسکوالاستیک به روش دیفرانسیل کوادرچر-
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Civil Engineering مهندسی عمران

Files in This Item:
File SizeFormat 
T1536.pdf2.67 MBAdobe PDFDownload


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.