جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160402
عنوان: بررسی ساختمان‌های موجود از منظر پدافند غيرعامل با بررسی موردی سينما، مسكونی، مجتمع فرهنگی و مجتمع اداری در بوشهر
نویسنده: سعید برزگری
Keywords: پدافند غیر عامل، ساختمان، ساختمان مسکونی، مجتمع فرهنگی، مجتمع اداری، بوشهر
تاریخ انتشار: 1395
چکیده: امروزه با پيشرفت‌های صورت گرفته در فناوری تسليحات و تجهيزات نظامی، ساختمان‌های عمومی شهر‌ی بيشتر در معرض خطر تهاجم قرار گرفته است. از مهم‌ترین عوامل افزايش دهنده تلفات انساني در حملات نظامی به مناطق شهری، معماری غیر استاندارد و غیر منطبق ساختمان‌ها با اصولي همچون مكان‌گزينی و جانمايی بهينه ساختمان، پراكندگي مناسب بنا، رعايت اصول اختفاء، استتار و فريب، درجه مرمت‌پذيری بالای ساختمان و فضای داخلی ساختمان در ارتباط با پدافند غیرعامل، و سازه مورد استفاده در ساختمان است. این پایان‌نامه به دنبال بررسي ساختمان‌هاي با کاربری سينما، مسكوني، مجتمع آموزشی و مجتمع اداری از منظر پدافند غيرعامل می‌باشد که نتايج كلي آن در ايجاد شهر ايمن، شهر قدرت و شهر بازدارنده است. در این راستا مواردی که در یک ساختمان از منظر پدافند غيرعامل مهم هستند شناسایی شده است و به هر یک از این موارد ضریبی اختصاص داده شده است. این ضرایب به همراه موارد موثر در رابطه با ساختمان‌ها تنظیم یک چک لیست را میسر نموده است سپس با استفاده از فرمول ارائه شده و چک لیست تهیه شده به هر ساختمان عددی به عنوان میزان رعایت پدافند غیر عامل در آن نسبت داده می‌شود.
توضیحات : پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران-سازه
آدرس: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160402
Type Of Material: Thesis
مجموعه(های):Civil Engineering مهندسی عمران

پیوست های این کاربرگه
فایل اندازهفرمت  
T1510.pdf2.82 MBAdobe PDFدانلود    درخواست کپی


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.