آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
بررسی ساختمان‌های موجود از منظر پدافند غيرعامل با بررسی موردی سينما، مسكونی، مجتمع فرهنگی و مجتمع اداری در بوشهر 64

کل بازدیدها طی یک ماه

January 2018 February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018
بررسی ساختمان‌های موجود از منظر پدافند غيرعامل با بررسی موردی سينما، مسكونی، مجتمع فرهنگی و مجتمع اداری در بوشهر 0 29 22 1 8 1 3

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
T1510.pdf 22

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
United States 25
China 19
Iran 10
Austria 4
France 2
Italy 2
Romania 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Wilmington 10
Ashburn 7
Woodbridge 5
Nanjing 4
Vienna 4
Golestan 2
Houston 2
Elk Grove Village 1
Guangzhou 1
Milan 1