آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
بررسی ساختمان‌های موجود از منظر پدافند غيرعامل با بررسی موردی سينما، مسكونی، مجتمع فرهنگی و مجتمع اداری در بوشهر 81

کل بازدیدها طی یک ماه

April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018
بررسی ساختمان‌های موجود از منظر پدافند غيرعامل با بررسی موردی سينما، مسكونی، مجتمع فرهنگی و مجتمع اداری در بوشهر 1 8 1 6 1 5 8

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
T1510.pdf 37

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
United States 25
Iran 22
China 19
Austria 6
Romania 3
France 2
Italy 2

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Wilmington 10
Ashburn 7
Vienna 6
Woodbridge 5
Nanjing 4
Fars 2
Golestan 2
Houston 2
Pars 2
Elk Grove Village 1