آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
واژه‌پرداز Word 135

کل بازدیدها طی یک ماه

January 2018 February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018
واژه‌پرداز Word 44 50 18 3 1 1 0

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
word book.pdf 34
word book.docx 11

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
United States 43
China 40
Iran 21
France 6
Austria 4
United Kingdom 4
Germany 2
Italy 2
Australia 1
Czech Republic 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Nanjing 15
Guangzhou 11
Wilmington 11
Woodbridge 9
Ashburn 8
Houston 7
Seattle 5
Vienna 4
Wuhan 3
Fuzhou 2