آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
واژه‌پرداز Word 145

کل بازدیدها طی یک ماه

April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018
واژه‌پرداز Word 3 1 1 0 2 4 4

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
word book.pdf 41
word book.docx 12

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
United States 43
China 40
Iran 26
Austria 6
France 6
United Kingdom 4
Romania 3
Germany 2
Italy 2
Australia 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Nanjing 15
Guangzhou 11
Wilmington 11
Woodbridge 9
Ashburn 8
Houston 7
Vienna 6
Seattle 5
Wuhan 3
Fuzhou 2