جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160384
عنوان: ادغام همسایه با فراتفکیک‌پذیري بر اساس الگوریتم بهینه‌یابی ازدحام ذرات و کرم شب‌تاب
نویسنده: جواد مرزبان
Keywords: بهینه‌سازی گروهی نقاط، الگوریتم ژنتیک، ادغام همسایگی
تاریخ انتشار: 1395
چکیده: در این پژوهش یک روش برای ادغام همسایگی تک تصویر با رزولوشن بالا (SR) ارائه شده است. با فرض داشتن یک تصویر با رزولوشن پایین، تصویر با رزولوشن بالای آن از مجموعه‌ی تصاویر آموزشی بازسازی می‌گردد که این مجموعه از یک یا چند زوج تصویر با رزولوشن کم و تصویر با رزولوشن بالای متناظر با آن تشکیل شده است. در این مقاله یک روش جدید به تک تصویر با رزولوشن بالا از طریق ادغام همسایه با استفاده از الگوریتم‌های کرم شبتاب (FA) و بهینه‌سازی گروهی نقاط (PSO) اعمال می‌شود. روش‌های FA و PSO برای تنظیم پارامترهای اندازه‌ی پچ همپوشانی و تعیین K عدد از همسایه‌های مجاور در ادغام همسایگی تصویر با رزولوشن بالا، با استفاده از ماکزیمم کردن PSNR به عنوان یک معیار انطباق، به کار می‌روند. آزمایشات نشان می‌دهند که استفاده از FAها (الگوریتم‌های کرم شبتاب) و PSO برای یافتن پارامترهای روش ادغام همسایگی، دقیق‌تر از تنظیم تصادفی پارامترها است. همچنین، می‌توان از نتایج بدست آمده نتیجه گرفت که روش پیشنهادی، میانگین PSNR را تا 2.2 دسی بل در مقایسه با درونیابی دومکعبی افزایش می‌دهد، اما تفاوت PSNR بین روش‌های PSO و FAها قابل توجه نیست.
توضیحات : پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق، گرایش مخابرات
آدرس: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160384
Type Of Material: Thesis
مجموعه(های):Electrical Engineering مهندسی برق

پیوست های این کاربرگه
فایل توضیحات اندازهفرمت  
T1465.pdf1.02 MBAdobe PDFتصویر
دانلود    درخواست کپی


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.