آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
شاخصهوسویا و مریفیلد-سیمونز گراف پل و الحاقی 105

کل بازدیدها طی یک ماه

May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018 November 2018
شاخصهوسویا و مریفیلد-سیمونز گراف پل و الحاقی 1 1 1 1 1 0 0

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
T1364.pdf 10

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 52
United States 29
Austria 8
United Kingdom 4
France 3
Italy 3
Iran 2

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Nanjing 17
Guangzhou 12
Vienna 8
Wilmington 8
Woodbridge 8
Seattle 5
Wuhan 5
Hebei 4
Ashburn 3
Fuzhou 3