آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
ارائه مدلی جهت بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت محصول و تاثیرآن بر پیشبرد فروش 119

کل بازدیدها طی یک ماه

January 2018 February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018
ارائه مدلی جهت بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت محصول و تاثیرآن بر پیشبرد فروش 30 44 6 3 3 2 1

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
T1398.pdf 29

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 45
United States 28
Iran 22
Austria 6
Italy 5
France 3
Germany 2
United Kingdom 2
EU 1
Romania 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Nanjing 16
Guangzhou 10
Wilmington 8
Woodbridge 8
Vienna 6
Seattle 5
Ashburn 3
Fuzhou 3
Hebei 3
Houston 3