آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
ارائه مدلی جهت بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت محصول و تاثیرآن بر پیشبرد فروش 132

کل بازدیدها طی یک ماه

April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018
ارائه مدلی جهت بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت محصول و تاثیرآن بر پیشبرد فروش 3 3 2 2 4 5 3

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
T1398.pdf 36

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 45
Iran 29
United States 29
Austria 8
Italy 5
France 3
Germany 2
United Kingdom 2
Afghanistan 1
Spain 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Nanjing 16
Guangzhou 10
Vienna 8
Wilmington 8
Woodbridge 8
Seattle 5
Ashburn 3
Fuzhou 3
Hebei 3
Houston 3