جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160381
Title: ارائه مدلی جهت بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت محصول و تاثیرآن بر پیشبرد فروش
Authors: سیده‌زهرا موسوی‌بحرینی
Keywords: کیفیت محصول، پیشبرد فروش، رضایت مشتریان، رقابت
Issue Date: 1395
Abstract: زمینه: امروزه سازمان‌ها با توجه به شرایط رقابتی و پیچیده بازار و نگرش‌هایی از جمله مشتری گرایی و همچنین به منظور افزایش اعتبار برند و ارتقاء جایگاه اجتماعی خود، ناگریزند خود را به درستی به مشتریان معرفی نمایند. وقتی در فرهنگ یک جامعه، نقش و کارکرد مشتری به درستی تعریف شده باشد و خدمت به مشتری به عنوان یک ارزش مطرح باشد، سازمان در جایگاه اصلی خود قرار می گیرد. و این امر جز در سایه ارائه کالای مرغوب و با کیفیت و خدمات رضایت بخش میسر نخواهد بود. از آنجایکه کیفیت کالای تولیدی یکی از مهمترین پیش نیازهایی است که موجب توسعه صنعتی کشورها می شود و بقا و دوام و حضور بنگاهای اقتصادی و رقابت پذیری را در بازار جهانی تضمین می‌کند. سازمان‌ها باید به این امر مهم توجه نمایند که جایگاه خود را حفظ کنند و با ایجاد رضایت و وفاداری و حس خرسندی در مشتریان خود، فروش و سود بیشتر را برای شرکت و بنگاه های خود به ارمغان آورند. هدف: نخستین هدف پژوهش، ارائه مدلی جهت بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت محصول و تاثیرآن بر پیشبرد فروش می باشد. روش‏شناسی: نخست براساس مرور گسترده ادبیات نظری ابعاد پر اهمیت کیفیت محصول و ابعاد پیشبرد فروش شناسایی شد.جامعه آماری این پژوهش متخصصان و مدیران مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه پنجم فاز 9 و 10را تشکیل می‌دهد. که با استفاده از ابزار پرسشنامه به روش میدانی داده ها گردآوری و روایی و پایایی آن به تایید خبرگان رسید. سپس مدل نهایی با تحلیل عاملی تاییدی به روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS مورد تایید قرار گرفت. یافته‏‌ها: براساس داده های گردآوردی شده و بعد از بررسی آزمون مدل و تایید فرضیه‌ها 4 عامل از بین عوامل تشکیل دهنده مدل مفهومی بیشترین تاثیر را بر سازه نهایی حاصل کرد. نتیجه‏‌گیری: در این پژوهش مدلی به منظور بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت محصول و پیشبرد فروش ارائه شد. در نتیجه سازمان ها به منظور ارتقاء جایگاه اجتماعی و پیشرفت باید به تمامی ابعاد مدل توجه حاصل نماید.
Description: پایان‏‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160381
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Industrial Management مدیریت صنعتی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1398.pdf1.49 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.