جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160380
عنوان: مدلی ریاضی برای مسئله‌ی مسیریابی خودرو ظرفیت دار با پنجره‌های زمانی، موردمطالعه: جمع‌آوری زباله در شهر بوشهر
نویسنده: محمدحسن نجمی
Keywords: جمع‌آوری زباله، بهینه‌سازی، مسیریابی خودرو ، مدل ریاضی، الگوریتم فراابتکاری
تاریخ انتشار: 1395
چکیده: زمینه: زباله‌ها یکی از عوامل ایجاد آلودگی و عامل انتقال بیماری می‌باشند. بنابراین، جمع‌آوری به‌موقع زباله اهمیت فراوانی دارد. همچنین هزینه‌های جمع‌آوری زباله بخش زیادی از هزینه مدیریت پسماند را دربر می‌گیرد. ازاین‌رو این پژوهش در ارتباط با مسیریابی برای خودرو‌های جمع‌آوری زباله در مدت‌زمان مناسب توام با کاهش هزینه‌هاست. هدف این پژوهش مسیریابی خودروهای مخصوص جمع‌آوری زباله در منطقه‌ای از شهر بوشهر است که درکنار کاهش هزینه‌ها، جمع‌آوری به‌موقع انجام شود. روش‏شناسی: در این پژوهش برای ارائه مدل ریاضی، ابتدا ادبیات نظری و مدل‌های ریاضی برای مسئله‌ی مسیریابی خودرو مطالعه شد، سپس یک مدل ریاضی برای جمع‌آوری زباله ارائه شد. پس از آن، بامطالعه ادبیات نظری درمورد روش‌های بهینه‌سازی مسئله‌ی مسیریابی خودرو،از الگوریتم فراابتکاری شبیه‌سازی تبرید برای بهینه‌سازی انتخاب شد. بعد از جمع‌آوری داده‌های موردنیاز مسئله، کدنویسی در نرم‌افزار متلب صورت گرفت و با اجرای الگوریتم، مسیرها، بدست آمد. یافته‏‌ها: بهینه‌سازی برای چهار مسئله‌ی مختلف انجام شد. مسیرها، تعداد خودروها، تعداد نیروی انسانی موردنیاز و هزینه‌ی جمع‌آوری به دست آمد. باتوجه به نتایج، مشخص شد زمانی که از یک خودرو 3تن و شش خودرو 5تن استفاده شود، کمترین هزینه حمل‌ونقل را خواهیم داشت. نتیجه‏‌گیری: نتیجه این تحقیق راهنمای بسیار مؤثر برای سازمان مدیریت پسماند به شمار می‌آید. با استفاده از مسیرهای بهینه، هزینه‌های مربوط به جمع‌آوری پسماند، کاهش می‌یابد.
توضیحات : پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‏‌ی مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات
آدرس: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160380
Type Of Material: Thesis
مجموعه(های):Industrial Management مدیریت صنعتی
Industrial Management مدیریت صنعتی

پیوست های این کاربرگه
فایل توضیحات اندازهفرمت  
T1399.pdf3.94 MBAdobe PDFتصویر
دانلود    درخواست کپی


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.