آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
مدلی ریاضی برای مسئله‌ی مسیریابی خودرو ظرفیت دار با پنجره‌های زمانی، موردمطالعه: جمع‌آوری زباله در شهر بوشهر 117

کل بازدیدها طی یک ماه

May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018 November 2018
مدلی ریاضی برای مسئله‌ی مسیریابی خودرو ظرفیت دار با پنجره‌های زمانی، موردمطالعه: جمع‌آوری زباله در شهر بوشهر 0 0 1 2 0 2 0

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
T1399.pdf 31

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 49
United States 30
Iran 12
Austria 6
France 5
United Kingdom 4
Australia 1
Germany 1
EU 1
Italy 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Nanjing 17
Guangzhou 12
Wilmington 8
Woodbridge 8
Vienna 6
Seattle 5
Fuzhou 4
Hebei 3
Houston 3
Jinan 3