آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
مدلی ریاضی برای مسئله‌ی مسیریابی خودرو ظرفیت دار با پنجره‌های زمانی، موردمطالعه: جمع‌آوری زباله در شهر بوشهر 115

کل بازدیدها طی یک ماه

February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018
مدلی ریاضی برای مسئله‌ی مسیریابی خودرو ظرفیت دار با پنجره‌های زمانی، موردمطالعه: جمع‌آوری زباله در شهر بوشهر 44 3 1 0 0 1 2

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
T1399.pdf 28

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 49
United States 30
Iran 11
Austria 5
France 5
United Kingdom 4
Australia 1
Germany 1
EU 1
Italy 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Nanjing 17
Guangzhou 12
Wilmington 8
Woodbridge 8
Seattle 5
Vienna 5
Fuzhou 4
Hebei 3
Houston 3
Jinan 3