آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
تاثیر بازخورد اصلاحی و توضیحات فرازبانی در نگارش انگلیسی به عنوان زبان خارجه در ایران 97

کل بازدیدها طی یک ماه

February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018
تاثیر بازخورد اصلاحی و توضیحات فرازبانی در نگارش انگلیسی به عنوان زبان خارجه در ایران 34 1 0 1 0 0 0

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
T1366.pdf 8

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 45
United States 29
France 7
Austria 4
Iran 4
Italy 2
Germany 1
United Kingdom 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Nanjing 16
Guangzhou 10
Wilmington 8
Woodbridge 8
Seattle 5
Fuzhou 4
Vienna 4
Houston 3
Jinan 3
Ashburn 2