آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
تاثیر بازخورد اصلاحی و توضیحات فرازبانی در نگارش انگلیسی به عنوان زبان خارجه در ایران 99

کل بازدیدها طی یک ماه

May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018 November 2018
تاثیر بازخورد اصلاحی و توضیحات فرازبانی در نگارش انگلیسی به عنوان زبان خارجه در ایران 1 0 0 1 0 1 0

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
T1366.pdf 10

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 45
United States 29
France 7
Austria 6
Iran 4
Italy 2
Germany 1
United Kingdom 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Nanjing 16
Guangzhou 10
Wilmington 8
Woodbridge 8
Vienna 6
Seattle 5
Fuzhou 4
Houston 3
Jinan 3
Ashburn 2