آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
مدل‌سازی یک بعدی تغییر ترشوندگی در اثر تزریق نانوذرات به مغزه ماسه-سنگی 102

کل بازدیدها طی یک ماه

May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018 November 2018
مدل‌سازی یک بعدی تغییر ترشوندگی در اثر تزریق نانوذرات به مغزه ماسه-سنگی 1 1 0 2 1 0 0

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
T1494.pdf 11

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 43
United States 34
Austria 9
Italy 4
France 3
United Kingdom 2
Iran 1
Romania 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Nanjing 14
Guangzhou 11
Vienna 9
Woodbridge 9
Wilmington 8
Seattle 5
Fuzhou 4
Houston 4
Jinan 3
Milan 3