آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
مدل‌سازی یک بعدی تغییر ترشوندگی در اثر تزریق نانوذرات به مغزه ماسه-سنگی 101

کل بازدیدها طی یک ماه

February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018
مدل‌سازی یک بعدی تغییر ترشوندگی در اثر تزریق نانوذرات به مغزه ماسه-سنگی 36 3 0 1 1 0 2

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
T1494.pdf 9

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 43
United States 34
Austria 8
Italy 4
France 3
United Kingdom 2
Iran 1
Romania 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Nanjing 14
Guangzhou 11
Woodbridge 9
Vienna 8
Wilmington 8
Seattle 5
Fuzhou 4
Houston 4
Jinan 3
Milan 3