آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
تغییر انرژی گراف به واسطه حذف، تکرار یا افزایش یال 91

کل بازدیدها طی یک ماه

January 2018 February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018
تغییر انرژی گراف به واسطه حذف، تکرار یا افزایش یال 20 14 1 0 0 1 0

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
T1345.pdf 9
Abstract.JPG 8

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 51
United States 15
Austria 5
Iran 5
France 3
Italy 2
United Kingdom 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Guangzhou 15
Nanjing 15
Fuzhou 6
Hebei 5
Seattle 5
Vienna 5
Houston 3
Jinan 3
Woodbridge 3
Ashburn 2