آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
تغییر انرژی گراف به واسطه حذف، تکرار یا افزایش یال 93

کل بازدیدها طی یک ماه

April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018
تغییر انرژی گراف به واسطه حذف، تکرار یا افزایش یال 0 0 1 0 1 1 0

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
T1345.pdf 11
Abstract.JPG 8

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 51
United States 15
Austria 7
Iran 5
France 3
Italy 2
United Kingdom 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Guangzhou 15
Nanjing 15
Vienna 7
Fuzhou 6
Hebei 5
Seattle 5
Houston 3
Jinan 3
Woodbridge 3
Ashburn 2