Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160373
Title: تحلیل فرایند های کسب و کار بر پایه رویکرد فرایندکاوی (فرایند اجرای فونداسیون در نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان)
Authors: سمیه احمدی
Keywords: فرایندکاوی، کشف فرایند، بررسی تطابق، انحراف، گلوگاه
Issue Date: 1395
Abstract: زمینه: مدیریت فرایند کسب و کار نقش حیاتی در سطوح عملکردی، سازمانی و فنی دارد. یک فرایند کسب و کار می‌تواند به عنوان گروه مرتبطی از وظایف تعریف شود که همراه با هم برای یک مشتری ایجاد ارزش می‌کند. از آنجایی که فرایندهای کسب و کار نقش مهمی در افزایش کارایی و کاهش هزینه‌ها دارند، تلاش سازمان‌ها جهت بهبود این فرایندها به سرعت در حال افزایش است. از طرفی هر روزه شاهد آمیخته شدن سیستم‌های اطلاعاتی با فرایندهای عملیاتی تحت حمایت آنها هستیم و استخراج ارزش از این داده‌ها یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که سازمان‌های امروزی با آن مواجه‌اند. فرایندکاوی ابزار مهمی است که این سازمان‌ها برای مدیریت فرایندهای عملیاتی حیاتی خود به آن نیاز دارند. هدف فرایندکاوی، کشف فرایند (ایجاد مدل فرایند از داده‌های خام)، رویکردهای ری‌پلی جهت بررسی تطابق و بهبود فرایندهای واقعی با استفاده از استخراج دانش از تاریخچه رویدادهای دردسترس سیستم‌های اطلاعاتی امروز است. یکی از فرایندهای مهم و زمان‌بر در شرکت مپنا، فرایند اجرای فونداسیون‌ها می‌باشد که باعث اتلاف وقت و هزینه بسیار زیاد در پروژه‌های کلان این شرکت می‌شود. در این پژوهش با استفاده از رویکردهای فرایندکاوی می‌توان به این شرکت جهت شناسایی مشکلات عملکردی و تطبیقی در اجرای این فرایند یاری رساند. هدف: این پژوهش چند هدف کلیدی را دنبال می‌کند. هدف نخست از اجرای این پژوهش، کشف مدل فرایند اجرای فونداسیون از تاریخچه رویداد است. هدف دوم پژوهش آن است که بررسی تطابق مدل و تاریخچه رویداد صورت گیرد و انحرافات مشخص شوند. هدف سوم این پژوهش، تشخیص گلوگاه‌ها در روند اجرای فونداسیون‌هاست و هدف نهایی نیز مقایسه مدل کشف‌شده منطبق با واقعیت با مدل فرایند کشف شده براساس داده-های نقشه سایت در اجرای فونداسیون‌ها می‌باشد. روش‌‏شناسی: جامعه آماری این پژوهش را کل موردهای اجرای فونداسیون در نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان تشکیل می‌دهد. نمونه پژوهش شامل تعداد دفعاتی است که در طول سال‌های 2012 تا 2015 (91 تا 95)، این فرایند به طور کامل اجرا شده است. تاریخچه رویداد از سیستم‌های اطلاعاتی کنترل پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی بهبان به دست آمد. سپس این تاریخچه با استفاده از دو نرم‌افزار ProM و Disco جهت کشف فرایند، بررسی تطابق، کشف گلوگاه‌ها و همچنین بررسی انحرافات اجراء فونداسیون‌ها در مقایسه با نقشه سایت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‏‌ها و نتیجه‌گیری: در این پژوهش ابتدا مدل‌های فرایند اجرای فونداسیون با زبان‌های مختلف (پتری‌نت، BPMN، درخت فرایند، فازی) کشف شدند. سپس در بررسی تطابق و ارزیابی مدل، انحراف‌های مدل شناسایی شدند. این انحراف‌ها بر فعالیت‌های خاک‌برداری، آرماتوربندی و قطعات دفنی اتفاق افتاده است. بهترین مدل با استفاده از رویکرد فازی با میزان تطابق 86.79 کشف شد. همچنین گلوگاه‌های اصلی در فرایند اجرای فونداسیون مشخص شدند. گلوگاه‌های اصلی در مسیرهای دریافت نقشه تا تحقیقات خاک‌برداری، بتون‌ریزی فونداسیون تا بک فیلینگ و در مسیر (بتون‌ریزی- قالب‌بندی پدستال- بتون ریزی پدستال تا بک فیلینگ) مشاهده شدند. خاک‌برداری نیز به عنوان طولانی‌ترین فعالیت شناخته شد. همچنین با مقایسه مدل فرایند واقعی و مدل فرایند براساس نقشه سایت مشخص شد که در زمان‌های اجراء وقفه‌های زیادی رخ داده است و زمان‌های تعیین شده اولیه و مدت زمان‌های واقعی بسیار با هم متفاوتند. تنها فعالیت آرماتوربندی ستون‌های سقف طبق زمان تعیین شده به اتمام رسیده است. همچنین با بررسی عملکرد پیمانکاران در اجرای فونداسیون‌ها، عملکرد یکی از پیمانکاران با بیشترین وقفه زمانی همراه بوده است.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160373
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1491.pdf3.35 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.