Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160365
Title: کاربرد پردازش و آنالیز تصویر و کمومتریکس در روش‌های معمول غربالگری در تقلب و فساد نمونه‌های تجاری عسل
Authors: خیرالنسا کامیاب
Keywords: عسل تقلبی، پردازش و آنالیز تصویر، کمومتریکس
Issue Date: 1395
Abstract: به دلیل ارزش غذایی و عطر و طعم منحصربه‌فرد عسل، قیمت عسل طبیعی بسیار بالاتر از سایر شیرین کننده‌ها مانند نیشکر تصفیه شده، چغندرقند و شربت ذرت است بنابراین عسل در معرض تقلبی شدن با این شیرین‌کننده‌های ارزان قیمت است. درسال‌های اخیر برای شناسایی تقلبات عسل از تکنیک‌ها و آزمون‌های متفاوتی استفاده شده است. اگرچه این روش‌ها ابزاری برای ارزیابی تقلبات در عسل نشان داده‌اند اما بسیاری از آن‌ها وقت‌گیر، مخرب و گاهی اوقات گران‌قیمت هستند بنابراین نیاز به توسعه روش‌های سریع،غیرمخرب و با کاربرد آسان و کم‌هزینه برای تشخیص و تعیین کمیت تقلب در عسل می‌باشد. از طرفی با استناد به گزارش پوپک (2002)معیارهای تحلیلی که برای تشخیص و شناسایی تقلب به‌کارگرفته شده اکنون تغییر کرده است و علت اصلی آن هم توسعه‌ی روش‌های تقلبی پیشرفته در حال حاضر و همچنین کاهش کارایی معیارهای کلاسیک است. بدین‌ترتیب پرونده‌ی پژوهش‌های شناسایی تقلبات عسل همچنان باز است و نیاز به انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه احساس می‌شود. در این پژوهش 5 نمونه عسل از منطقه بوشهر انتخاب شد، عسل های انتخابی، عسل کوهی خورموج، عسل کوهی جم، عسل بادام کوهی، عسل کنار و عسل دارویی بودند. به منظور تقلب در نمونه های عسل یک نمونه شیره خرما انتخاب شد. از 5 نمونه عسل و شیره خرما طیف IR گرفته شد و با مقایسه طیف های IR عسل با شیره خرما و مشاهده شباهت های ترکیبات تشکیل دهنده شیره خرما با نمونه های عسل، شیره خرما بهترین گزینه انتخابی در این پژوهش به عنوان ماده تقلبی در عسل شد و بدین ترتیب نمونه های تقلبی با 50% تقلب با شیره خرما تهیه شدند(به دلیل اینکه عسل ماده گران قیمتی است متقلبان جهت سودآوری بیشتر در زمینه فروش عسل، در محدوه %50 تقلب می کنند.). سپس آزمایش های استاندارد طبق استاندارد موسسه ملی ایران شماره 92، اعم از آزمایش تعیین pH ، تعیین اسیدیته آزاد، میزان قند احیا کننده گلوکز و آزمایش کیفی تعیین فعالیت دیاستازی بر روی تمامی نمونه های عسل طبیعی و انواع تقلبی آن ها انجام شد. در آزمایش کیفی تعیین فعالیت دیاستاز بعد از پایان آزمایش از محلول های رنگی ایجاد شده از نمونه ها عکسبرداری شد. برای تصاویر رنگی عکسبرداری شده از نمونه های استاندارد( رنگ سبز زیتونی) و نمونه های غیر استاندارد(آبی رنگ) با استفاده از آنالیز و پردازش تصویر در نرم فزار فتوشاپ، پارامترهای RGB به دست آمد. تمامی داده های به دست آمده در آزمایش های استاندارد انجام شده، در محیط نرم افزار Excel کلاس بندی شدند و در پایان با استفاده از محیط نرم فزار PLS-Toolbox با استفاده از روش آنالیز اجزای اصلی PCA، نمودار pc2 برحسب pc1 شد و دو دسته کاملا مجزا از عسل های استاندارد و نمونه های تقلبی با دو رنگ کاملا متفاوت به خوبی قابل مشاهده شدند و 5 نمونه عسل استاندارد در یک دسته و 5 نمونه ی دیگر تقلبی عسل در یک دسته کاملا جداگانه نشان داده شدند. مزیت این روش این است که می توان از نتایج کیفی( نتایج رنگی) به دست آمده داده هایی با استفاده از آنالیز و پردازش تصویر در نرم افزار فتوشاپ استخراج کرد و با تولید داده از طریق آنالیز و پردازش تصویر برای نتایج کیفی، می توان یک پلی بین نتایج آزمایش کیفی با کمومتریکس برقرار کرد.همچنین در این پروژه، یک آزمایش آنالیز صوت جهت تعیین زمان حل شدن نمونه های استاندارد عسل و انواع تقلبی آنها، طراحی شد. در این آزمایش به کمک ابزار طراحی شده، صوت قطرات عسل ضبط شد و سپس از فایل های صوت های ضبط شده برای تک تک نمونه ها به صورت جداگانه با استفاده از نرم افزار SpecteralLAB، زمان افتادن قطرات کپی شد و به محیط نرم فزار Excel منتقل شد و نمودار تفاوت بازه زمانی برای هر دوقطره متوالی برحسب زمان رسم شد. نمودار رسم شده بیانگر رفتار حل شدن نمونه می باشد. نمودار دارای یک قسمت انحنا دار است که از این قسمت انحنادار از طریق تلاقی دو خط با شیب متفاوت، زمان حل شدن به دست آمد و سپس زمان حل شدن برای یک نوع نمونه استاندارد با نمونه های تقلبی خود در درصدهای 10 و 20 و 30، مقایسه شد و آنچه که قابل توجه بود با افزایش درصد تقلب یک سیر نزولی در زمان حل شدن مشاهده شد به طور مثال نتیجه ای که از این آزمایش از یک نمونه عسل بادام کوهی با انواع تقلبی آن به دست آمد برای عسل بادام کوهی استاندارد بازه زمانی 450 و برای انواع %10 و %20 و %30 تقلبی آن، بازه های زمانی به ترتیب 350، 160 و 130 به دست آمد و بدین ترتیب سیر نزولی در نتایج یک نوع عسل استاندارد و انواع تقلبی آن مشاهده شد. برای 4 نمونه دیگر عسل های استاندارد و انواع تقلبی آن ها نیز سیر نزولی در نتایج به دست آمده مشاهده شد. قابل ذکر است که آزمایش طراحی شده برای یک نوع عسل و انواع تقلبی همان نوع قابل بررسی و تفسیر است و برای یک نوع عسل به نوع دیگر نمیتوان زمان های حل شدن را با هم مقایسه کرد زیرا از یک نوع عسل( به طور مثال عسل کوهی جم) به نمونه دیگر عسل( به طور مثال عسل بادام کوهی) پراکندگی نتایج بالا بود و بدین ترتیب این روش آزمایشگاهی طراحی شده برای یک نوع عسل با نمونه های تقلبی همان نوع جوابگو می باشد.
Description: پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته شيمي، گرايش تجزيه
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160365
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Chemistry شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1473.pdf1.99 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.