جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160359
Title: طراحی سنسور الکتروشیمیایی اصلاح‌شده حاوی نانوذرات نقره و کربن نانوتیوب چنددیواره جهت اندازه‌گیری گوانین، دوپامین و اسید اوریک در حضور اسید آسکوربیک
Authors: مطهره حق نگهدار
Keywords: نانوذرات نقره، دوپامین، اسیدواریک، گوانین
Issue Date:  99
Abstract: استفاده از نانوذرات نقره - سدیم‌دودسیل‌سولفات (SDS) – کرکومین – کربن نانوتیوب چند‌دیواره (MWCNTs) به‌عنوان پوشش کامپوزیتی الکترود کربن شیشه‌ای برای اندازه-گیری همزمان مقادیر فیزیولوژیک گوانین، دوپامین و اسید اوریک در حضور مقادیر اضافی از اسید آسکوربیک در محلول بافر 7=pH پیشنهاد شد. اسید آسکوربیک در سطح الکترود اصلاح‌شده هیچ پیک ولتامتری نشان نمی‌دهد. کامپوزیت ساخته شده مساحت سطح زیاد و تمایل جذب برای گوانین، دوپامین و اسید اوریک را دارد. انتقال الکترون دوپامین به‌طور قابل ملاحظه‌ای در سطح الکترود اصلاح‌شده بهبود یافت. همچنین اکسیداسیون و تقویت جریان اسید اوریک و گوانین در سطح الکترود کربن شیشه‌ای مشاهده گردید. جریان آندی در 3/0، 5/0 و 8/0 ولت به‌ترتیب با افزایش غلظت دوپامین، اسید اوریک و گوانین افزایش می‌یابد. در شرایط بهینه، محدوده خطی دوپامین 4-10×2/1 - 5-10×0/2 مولار، گوانین 4-10×6/1 - 5-10×0/4 مولار و برای اسید اوریک 4-10×8/1 - 5-10×0/6 مولار و کمترین حد تشخیص (S/N = 3) برای دوپامین، گوانین و اسید اوریک به‌ترتیب 5-10× 43/1، 5-10×9/1، 5-10×72/3 مولار در حضورمقادیر اضافی اسید آسکوربیک بدست آمد. تهیه الکترود اصلاح‌شده بسیار آسان است. این الکترود تکرارپذیری خوب و پایداری بالایی از لحاظ ولتامتری (23 روز بدون هیچ‌گونه تغییر قابل توجه در پاسخ الکترود) و حد تشخیص پایین (میکرومولار) برای گوانین، دوپامین و اسید اوریک دارد. الکترود تهیه شده با موفقیت برای اندازه‌گیری‌های ولتامتری همزمان آنالیت‌ها در نمونه خون، سرم، ادرار و نمونه‌های دارویی بکار گرفته شد.
Description: پايان‌نامه کارشناسي ارشد در رشته شیمی، گرایش تجزیه
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160359
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Chemistry شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1506.pdf1.99 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.