آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
Marine Organic Chemistry :Evolution, Composition, Interactions and Chemistry of in Seawater Organic Matter 93

کل بازدیدها طی یک ماه

January 2018 February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018
Marine Organic Chemistry :Evolution, Composition, Interactions and Chemistry of in Seawater Organic Matter 3 2 4 0 0 1 0

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
044441892X .pdf 13

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 42
France 13
Iran 11
United States 9
Austria 5
Germany 5
United Kingdom 2
Italy 1
Romania 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Nanjing 19
Paris 13
Fuzhou 7
Guangzhou 7
Vienna 5
Ashburn 2
Buffalo 2
Jinan 2
Shanghai 2
Houston 1