جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160325
عنوان: بررسی شخصیت در شکل‌گیری متن روایی دو رمان دفاع مقدس (ملاقات در شب آفتابی و ظهور)
نویسنده: رضا رضایی
Keywords: دفاع مقدس، رمان، شخصیت‌پردازی، علی مؤذنی، ملاقات در شب آفتابی، ظهور
تاریخ انتشار: 1395
چکیده: رمان یکی از انواع مهم ادبیات داستانی است و شخصیت و شخصیت‌پردازی از عناصر اصلی یک رمان محسوب می‌شود. نویسنده با شخصیت‌پردازی، خصوصیات و ویژگی‌های اشخاصِ داستان را آشکار می‌سازد. در این پژوهش، با اتکا به مبانی نظریِ شخصیت و شخصیت‌پردازی، دو رمان ملاقات در شب آفتابی و ظهور نوشته‌ی علی مؤذنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته‌‌اند. هدف از تحلیل و بررسی این دو رمان، واکاوی تکنیک‌های شخصیت‌پردازی نویسنده، انواع شخصیت‌های داستان و بررسی نقش راوی در شکل‌گیری متن روایی اثر است. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی و به صورت مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده است. بررسی و تحلیل رمان بر اساس توصیف مستقیم و غیر مستقیم که دو شیوه‌ی اصلی شخصیت‌پردازی هستند، به میزان توفیق نویسنده در پرداخت شخصیت‌های رمان اشاره می‌کند که در پایان با ارائه‌ی تحلیل ها و آمارها، نتایج نشان داده می‌شود. رویکرد غالب نویسنده در پردازش شخصیت‌ها، استفاده از شیوه‌ی توصیف غیر مستقیم بوده است که از میان انواع شگردهای توصیف غیر مستقیم، گفت‌وگو بیشترین کاربرد را داشته است. نویسنده تاثیراتی را که جنگ می‌تواند بر زندگی و خصوصیات و رفتار انسان‌ها بگذارد به خوبی نشان داده است.
توضیحات : پایان‌‏نامه کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی
آدرس: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160325
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
مجموعه(های):Persian Language & Literature زبان و ادبیات فارسی

پیوست های این کاربرگه
فایل توضیحات اندازهفرمت  
T1487.pdf1.54 MBAdobe PDFتصویر
دانلود    درخواست کپی


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.