جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160322
عنوان: آنالیز رگرسیونی در نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار و تعمیم‌های آن
نویسنده: معصومه ایران‌مهر
Keywords: نمونه گیری مجموعه رتبه دار، برآوردگر رگرسیونی، نمونه گیری تصادفی ساده
تاریخ انتشار: 1395
چکیده: نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌‎دار یک طرح نمونه‌گیری است که کاربرد وسیعی در آمار صنعتی، اقتصاد و مطالعات زیست محیطی دارد. اهمیت این روش این است که میتوان با نمونه‌های کمتر و هزینه مناسب برآوردگر رگرسیونی بهتری نسبت به نمونه‌گیری تصادفی ساده ارائه داد. مطالعه‌ی مدل رگرسیون خطی بر اساس تعمیم‌های جدید روش نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار در اولویت کار قرار دارد. در این پژوهش مطالعه‌ي مدل رگرسیون خطی ساده تحت نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار و تعمیم‌های آن توسعه یافته است. نتایج کاربردی مختلف نشان می‌دهد که روش‌های برآورد رگرسیونی بر اساس این نمونه‌گیری و تعمیم‌های آن، دقت و کارایی بیشتری نسبت به نمونه‌گیری تصادفی ساده را دارا می‌باشد. لذا بررسی موضوع بر اساس توزیع نرمال کمک زیادی در به کار بردن روش نمونه ‌گیری مجموعه رتبه‌دار در برآوردگرهای رگرسیونی می‌کند.
توضیحات : پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته‌ی آمارگرایش آمار ریاضی
آدرس: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160322
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
مجموعه(های):Statistics آمار

پیوست های این کاربرگه
فایل توضیحات اندازهفرمت  
T1471.pdf361.12 kBAdobe PDFتصویر
دانلود    درخواست کپی


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.