Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160319
Title: حذف کبالت از پساب سنتزی واحد مرکاپتان زدایی پالایشگاه‌های گازی پارس جنوبی با استفاده از اسمزمعکوس و نانوفیلتراسیون
Authors: امین حاجب
Keywords: تصفیه پساب، اسمزمعکوس، نانوفیلتراسیون
Issue Date: 1395
Abstract: کمبود جهانی آب با توجه به افزایش جمعیت و هم چنین خشکسالی در دنیا باعث شده تا برای رفع این بحران تحقیق های گسترده‌ای در سطح جهان صورت بپذیرد به طوری که تصفیه فاضلاب‌ها و پساب‌ها امروزه مورد توجه بسیاری از محققین می‌باشد. اکثر کارخانه‌‎های صنعتی پساب‌های خود را به دریا می‌ریزند که سبب تخریب محیط زیست و همچنین به خطر افتادن اقلیم‌های جانوری شده است. بنابراین تصفیه پساب‌های صنعتی باعث پاکیزگی محیط زیست و همچنین باعث حل مشکل‌های کم‌آبی می‌شود. روش‌های مختلفی برای تصفیه پساب‌های صنعتی موجود است که از روش‌های غشایی برای تصفیه ‌فاضلاب می‌توان به اسمز معکوس، اسمز ‌ترکیبی با استفاده از جذب و همچنین نانوفیلتراسیون اشاره کرد. حال با استفاده از دو غشای RO و NF سعی در تصفیه پساب واحد مرکاپتان‌ زدایی پالایشگاه‌های گازی پارس جنوبی که حاوی کبالت است پرداخته می‌شود. ابتدا میزان غلظت کبالت را توسط دستگاه جذب اتم مشخص می‌کنیم و سپس با استفاده از نیترات کبالت و آب دوبار تقطیر شده پساب مورد نظر را کرده و با استفاده از پایلوت با استفاده از غشاهای نام‌برده به تصفیه آن پرداخته می‌شود. در این آزمایش ابتدا در دمای ثابت و سرعت جریان ثابت که 720 لیتر بر ساعت می‌باشد در فشارهای 4، 5، 6 و 8 بار نمونه‌گیری می‌کنیم که نتایج آزمایش از حذف 90 تا 98 درصدی کبالت برای غشاهای NF و RO را نشان می‌دهد که بیشترین میزان تصفیه مربوط به فشار 8 بار می‌باشد. با توجه به آزمایش‌های سری اول فشار بهینه 8 بار را انتخاب کرده و ادامه آزمایش‌ها را در سرعت جریان‌های 360، 480، 600 و 660 لیتر بر ساعت مورد استفاده قرار می‌گیرد که نتایج آزمایش برای هر دو فیلتر مورد نظر حذف 98 درصدی کبالت را از آب نشان می‌دهد.
Description: پايان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160319
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1442.pdf1.37 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.