جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160317
عنوان: طراحی مفهومی فرآیندهای خالص‌سازی ترکیبات موجود در رافینیت‌های چهار کربنه
نویسنده: محسن کاکاوند
Keywords: جداسازی، برش چهار کربنه، اقتصاد، طراحی فرآیند، طراحی مفهومی
تاریخ انتشار: 1395
چکیده: برش‌های چهار کربنه‌ی متنوعی در صنایع پالایشی و پتروشیمی به صورت رافینیت در فرآیندها به وجود می‌آیند. به دلیل نزدیکی نقاط جوش ترکیبات چهار کربنه به یکدیگر جداسازی و خالص‌سازی یک برش چهار کربنه با دشواری‌های فراوانی مواجه خواهد بود به همین دلیل ارزش اقتصادی رافینیت‌های چهار کربنه در مقایسه با ترکیبات چهار کربنه‌ی خالص بسیار پایین‌تر است. تفاوت زیاد ارزش پولی رافینیت‌های چهار کربنه در مقایسه با هیدروکربن‌های چهار کربنه‌ی خالص ایده‌ی طراحی فرآیندهایی جهت خالص‌سازی و یا مصرف هیدروکربن‌های موجود در اینگونه رافینیت‌ها را ایجاد می‌نماید. در این مطالعه بر اساس اینکه مقدار کدام یک از هیدروکربن‌های چهار کربنه در در برش چهار کربنه‌ی مورد بررسی بیشینه باشد فرآیندهایی برای جداسازی و مصرف هیدروکربن‌های موجود در آن طراحی می‌گردد. با توجه به اینکه مهم‌ترین ترکیبات چهار کربنه عبارتند از بوتادین، بوتان‌ها، ایزوبوتن، 1-بوتن و سیس و ترانس 2-بوتن؛ در این مطالعه فرآیندهایی برای جداسازی برش‌های غنی از بوتادین، غنی از بوتان‌ها، غنی از 1-بوتن و 2-بوتن و غنی از ایزوبوتن طراحی می‌شود و در نهایت فرآیند‌های طراحی شده مورد بررسی اقتصادی قرار گرفته و فاکتور‌های اقتصادی موثر در تصمیم‌گیری اقتصادی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا در مورد هر رافینیت مشخص گردد کدام یک از طرح‌های صنعتی به لحاظ فاکتورهای اقتصادی شرایط مناسب‌تری را دارند.
توضیحات : پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی
آدرس: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160317
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
مجموعه(های):Chemical Engineering مهندسی شیمی

پیوست های این کاربرگه
فایل توضیحات اندازهفرمت  
T1437.pdf1.2 MBAdobe PDFتصویر
دانلود    درخواست کپی


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.