جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160315
عنوان: آماده سازی و بررسی خواص ابررسانایی سرامیکی YBCO و ترکیبات آن
نویسنده: صدیقه نعمتی‌دیندارلوی
Keywords: ابررسانای سرامیکی YBCO، مدل دو شاره‌ای، روش واکنش حالت جامد
تاریخ انتشار: 1395
چکیده: از زمان کشف ابررسانای دمای بالا تاکنون، روش‌های بسیاری جهت ساخت ابررسانای دمای بالا ارائه شده است. در این پایان‌نامه ابررسانای دمای بالای YBCO به روش حالت جامد ساخته می‌شود. برای ساخت به روش حالت جامد مراحل: توزین مواد اولیه با استوکیومتری مناسب، آسیاب و پرس کردن نمونه، تکلیس و کلوخه‌سازی در حضور شار اکسیژن انجام می‌گیرد. سپس بررسی‌های بلورنگاری اشعه ایکس، اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی و دمای بحرانی و تعیین ضریب اکسیژن به روش تیتراسیون یدومتری بر روی نمونه انجام می‌گیرد. ابررسانای سرامیکی YCa_2 Cu_3 O_7-δ به روش واکنش حالت جامد ساخته شد. آزمایش‌های مقاومت الکتریکی در دمای گذار، الگوی پراش اشعه ایکس و همچنین تعیین ضریب اکسیژن به روش تیتراسیون یدومتری بر روی این نمونه انجام گرفت. در این نمونه ساختار تک فاز اورتورومبیک مشاهده شده و گذار به حالت ابررسانایی در دمای K94 رخ می‌‎دهد. نمونه YBa_2 Cu_3 O_7-δ به روش واکنش حالت جامد ساخته شد. پراش اشعه ایکس ساختار اورتورومبیک را در فاز چندگانه نشان می‌دهد. این نمونه در دماهای پایین‌تر از دمای K77 به حالت ابررسانایی گذار می‌یابد. با استفاده از مدل دو شاره‌ای معمولی و تعمیم‌یافته میزان عبور در فیلم بس‌لایه‌ای دی‌الکتریک- ابررسانای Al-SrF_2 شبیه‌سازی می‌کنیم. اثر تغییرات ضخامت لایه ابررسانا و دی‌الکتریک را بر میزان گذار در هر دو مدل بررسی و مقایسه می‌نماییم. در انتها میزان گذار در دما‌های مختلف در هر دو مدل را بررسی می‌کنیم. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد با تغییر ضخامت لایه‌های ابررسانا و دی‌الکتریک و همچنین دمای سیستم، بسامد قطع یا گاف نواری فوتونی مشاهده می‌شود. بسامد قطع به دماهای نزدیک دمای بحرانی ابررسانا بسیار حساس است. در ساختار لایه‌ای شامل ابررسانای دمای بالای YBa_2 Cu_3 O_7-δ و دی‌الکتریک LaAlO_3 ضریب عبور و همچنین رسانندگی الکتریکی مختلط را با استفاده از مدل دو شاره‌ای و مدل کافی-کلیم در دما و میدان‌های مختلف مورد بررسی قرار دادیم. نتایج نشان می‌دهد تغییرات میدان و دما اندازه‌گیری‌ها را شدیداً تحت تاثیر قرار می‌دهد.
توضیحات : پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته فیزیک حالت جامد
آدرس: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160315
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
مجموعه(های):Physics فیزیک

پیوست های این کاربرگه
فایل توضیحات اندازهفرمت  
T1430.pdf2.12 MBAdobe PDFتصویر
دانلود    درخواست کپی


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.