جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160313
عنوان: اولویت‌بندی استراتژی‌های ساخت در نقطه تفکیک سفارش مشتری با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره
نویسنده: سیده‌ساجدیه حسینی‌مقدم
Keywords: ساخت برمبنای سفارش، ساخت برمبنای انبار، ساخت ترکیبی برمبنای سفارش/برمبنای انبار، SWARA، VIKOR، COPRAS، WASPAS
تاریخ انتشار: 1395
چکیده: زمینه: استراتژی ایجاد یک مزیت منحصربه‌فرد برای تمایز سازمان از رقبا، نوع خاصی از راه و روش دستیابی به اهداف و به عبارتی نوعی مسیر آگاهانه می‌باشد. زمینه‌ی اصلی این پژوهش در رابطه با استراتژی‌های ساخت مبتنی بر نقطه تفکیک سفارش مشتری شامل استراتژی مبتنی بر سفارش، استراتژی مبتنی بر انبارش و استراتژی ترکیبی مبتنی بر سفارش/ انبارش می‌باشد. هدف: این پژوهش در تلاش است که از میان استراتژی‌های ساخت، مناسب‌ترین استراتژی را برای شرکت بهبود زیست پارس تشخیص دهد که شناسایی شاخص‌های کلیدی و وزن‌دهی به شاخص‌ها از اهداف مهم پژوهش جهت رسیدن به هدف اصلی می‌باشد و هدف اصلی، اولویت‌بندی استراتژی‌های ساخت مبتنی بر نقطه تفکیک سفارش مشتری با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره می‌باشد. روش‌‏شناسی: جامعه‌آماری این تحقیق کلیه‌ی شرکت‌های ساخت ظروف یک‌بارمصرف گیاهی می‌باشد. با توجه به اینکه مورد مطالعه شرکت بهبود زیست پارس می‌باشد 10 نفر از خبرگان و کارشناسان با توجه به نظر مدیر شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌های پژوهش شامل چهارنوع پرسشنامه می‌باشد. در این پژوهش ابتدا شاخص‌ها با توجه به ادبیات پژوهش و نظر خبرگان با به کارگیری تکنیک دلفی انتخاب شدند سپس پرسشنامه‌های مقایسات زوجی، جهت دست‌یابی به نظر خبرگان توزیع گردید و با توجه به نظر کارشناسان و با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره شامل VIKOR، COPRAS، ARAS، TOPSIS، WASPAS، MOORA، AHP استراتژی‌های ساخت اولویت‌بندی شدند. یافته‌‏ها و نتیجه‌‏گیری: شناسایی شاخص‌های استراتژی‌های ساخت در نقطه تفکیک سفارش مشتری با استفاده از پیشینه‌ی پژوهش و نظر خبرگان شرکت بهبود زیست پارس و همچنین میزان وزن و اهمیت هر یک از شاخص‌ها و اولویت‌بندی استراتژی‌های ساخت با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره مهم‌ترین دستاوردهای این پژوهش می‌باشد. نتایج نشان داد که استراتژی ترکیبی MTO/MTS مناسب‌ترین استراتژی ساخت مبتنی بر نقطه تفکیک سفارش مشتری در شرکت بهبود زیست پارس جهت تولید محصولات می‌باشد و پس از آن استراتژی MTO در اولویت دوم و استراتژی MTS در اولویت سوم قرار دارد.
توضیحات : پایان‌‏نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی
آدرس: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160313
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
مجموعه(های):Industrial Management مدیریت صنعتی

پیوست های این کاربرگه
فایل توضیحات اندازهفرمت  
T1428.pdf2.98 MBAdobe PDFتصویر
دانلود    درخواست کپی


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.