آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
اولویت‌بندی استراتژی‌های ساخت در نقطه تفکیک سفارش مشتری با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره 95

کل بازدیدها طی یک ماه

January 2018 February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018
اولویت‌بندی استراتژی‌های ساخت در نقطه تفکیک سفارش مشتری با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره 8 7 5 3 1 3 1

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
T1428.pdf 57

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Iran 30
China 22
France 14
United States 6
Austria 4
Germany 3
Italy 2
Romania 2
Russia 2
Norway 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Paris 13
Nanjing 12
Guangzhou 6
Vienna 4
Buffalo 2
Fars 2
Fuzhou 2
Tehran 2
Ahvaz 1
Changsha 1