صفحه اصلی مجموعه  همایش ملی دانشگاه سبز

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
18.pdf.jpg1395راهکارهای صرفه جویی درمصرف آب در دانشگاه‌ها و کاربرد مجدد آبسید‌جمال‌الدین هاشمیان
17.pdf.jpg1395بررسی و ارزیابی دانشگاه‌های کشور در تصفیه فاضلاب‌های بهداشتی و استفاده مجدد از پساب‌های استانداردحمیدرضا صفوی; محمدحسین گل‌محمدی
16.pdf.jpg1395برنامه‌ریزی راهبردی استقرار دانشگاه سبز با روش تحلیلSWOTدر دانشگاه شهید بهشتی تهراننغمه مبرقعی; لیلا اسکندری
15.pdf.jpg1395مطالعه عملکرد دانشگاه جامع علمی کاربردی در رعایت معیارهای مدیریت انسانی سبزسیدمحمدرضا موسوی; عبدالرحیم شایان; حامد طهماسبی; امیر شعبانی
14.pdf.jpg1395سنجش سبز، معقول‌ترین و مغفول‌ترین گام اجرایی برای پیاده‌سازی دانشگاه سبز در بعد فرآیندیمحمد‌علی رستمی‌نژاد; مریم ایزی; نرگس عبیدی
13.pdf.jpg1395شناسایی مولفه‌های بام سبز در دانشگاه‌ها برای تعیین الگوی معماری دانشگاه سبزحیدر جهان‌بخش; کانیا کریم‌بیگی; نارسیس کریمی; مهیار کلیایی
12.pdf.jpg1395ساختمان سبز البرزسیدمحمود هاشمی‌نژاد
11.pdf.jpg1395اهداف و دستاوردهای دانشگاه فردوسی مشهد در راستای دستیابی به مدیریت سبزفاطمه طباطبائی‌یزدی
10.pdf.jpg1395مروری بر مدیریت پسماند دانشگاه‌ها به منظور کاهش و بازیافت پسماند جامد منطبق بر توسعه‌پایداراشکان کاظمی; بهناز دهرآزما
9.pdf.jpg1395امکان سنجی و آنالیز فنی و اقتصادی استفاده از سیستم هیبریدی در تامین انرژی برق مصرفی دانشگاه خلیج فارسعلی جوکار; احمد آذری; فاطمه ایوبیان‌زاده
8.pdf.jpg1395Toward Green University by utilizing Photovoltaic technologyHeidar Jahanbakhsh; Narciss karimi; cania karimbeigi; Mahyar kolyaie
7.pdf.jpg1395بهینه‌سازی مصرف انرژی با استفاده از سیستم‌های هوشمند، مطالعه موردی بهینه‌سازی سیستم گرمایشی ساختمان خانه فرهنگ دانشگاه محقق اردبیلیبهزاد احمدی; افشین ناصری; علی ملک پور
6.pdf.jpg1395مدیریت آب و پساب در دانشگاه زنجانبهرام ملکی‌زنجانی; مهدی مقیمی; حیدر همتی; سعید رحمانی
5.pdf.jpg1395بررسی‌های هیدروژئولوژی، ژئوفیزیکی و ژئوتکنیکی قبل از اجرای سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی در سایت دانشگاه یزداحمد زارع‌حجت‌آبادی; احمد قربانی; عبدالحمید انصاری; فرهاد محمدتراب; روح‌الله عزیزی‌تفتی; ولی کلانتر; علی‌اکبر دهقان; علی‌محمد رسولیان; زینب عمادیان
4.pdf.jpg1395تولید سبز انرژی در دانشگاه‌ها؛ ارزیابی زیست‌محیطی، اقتصادی و فنیصالح رازینی; هژیر سیدی; محمدحسن مرادی
3.pdf.jpg1395شناسایی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت بهینه مصرف آب با رویکرد دانشگاه سبزعلی شهیدی; زهرا زراعتکار; علی‌محمد نوفرستی
2.pdf.jpg1395ارزیابی استفاده از پساب تصفیه‌خانه فاضلاب دانشگاه بیرجند در راستای تحقق اهداف دانشگاه سبزعلی شهیدی; سپیده دولت‌آبادی
1.pdf.jpg1395معرفی دانشگاه اراک بعنوان دانشگاه سبزامیر انصاری