Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160204
Title: تأثیر صنعت نفت بر روند توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق شمالی خلیج فارس(57- 1332 ش/ 78 - 1953 م)
Authors: احمد لعبت‌فرد
Keywords: صنعت نفت، توسعه، نواحی شمالی خلیج فارس، تاثیرات اقتصادی و اجتماعی
Issue Date: 1395
Abstract: زمینه: صنعت نفت ایران در طی سالهای 57 - 1332 ش/ 78 - 1953 م روند رو به رشد و صعودی را از لحاظ کمی و کیفی پشت سر گذاشت. مجموع عوامل متعددی باعث افزایش تولید و بهای نفت خام ایران گردید و در نتیجه درآمدهای ارزی فراوانی در اختیار دولت قرار داده شد. دولت بخش زیادی از این درآمدها را در طی برنامه های عمرانی توسعه در بخش های مختلف سرمایه گذاری کرد و همزمان نیز توجه ویژه‌ای به نواحی شمالی خلیج فارس خصوصا مناطق گچساران، خارک و ماهشهر شد. هدف: هدف اصلی در این پژوهش ، بررسی و تبیین نقش صنعت نفت بر روند توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق گچساران، خارک و ماهشهر است. به عبارتی، این سوال مطرح است که ورود صنعت نفت چه تاثیرات اقتصادی و اجتماعی در این مناطق ایجاد نموده است و این تاثیرات چه پیامدهایی برای این نواحی داشته است؟ روش‌شناسی: روش پژوهش در این تحقیق، تاریخی تحلیلی است و جمع آوری اطلاعات در این پژوهش به روش کتابخانه‌ای و اسنادی بوده و در نهایت بر پایه یافته های حاصل از منابع و اسناد، استنتاج و تبین شده است. یافته‌ها: نشان می‌دهند صنعت نفت با رشد فعالیت‌های عمرانی و بهبود زیر ساخت‌ها و اجرای طرح‌های متعدد صنعتی و ایجاد تاسیسات جدید، باعث توسعه اقتصادی و اجتماعی در نواحی یاد شده گردید. افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی و ایجاد نهادهای اجتماعی جدید در زمینه‌های اداری، بهداشتی، آموزشی و تبدیل اقتصاد این نواحی از سنتی به صنعتی نیز از پیامدهای ورود صنعت نفت به این مناطق می‌باشد. نتیجه‌گیری: ورود صنعت نفت در روند توسعه اقتصادی و اجتماعی در این مناطق دارای تاثیرات مثبتی بوده است و این تاثرات، پیامدهای کوتاه و بلند‌مدتی به همراه داشته است.
Description: پایان‌نامه دکتری در رشته تاریخ
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/160204
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
Appears in Collections:History تاریخ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1500.pdf3.39 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.