آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
 Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry 41

کل بازدیدها طی یک ماه

February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018
 Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry 11 12 1 2 1 1 1

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
United States 20
Austria 7
Iran 5
France 2
Italy 2
United Kingdom 1
Moldova 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Vienna 7
Ashburn 5
Houston 5
Wilmington 4
Woodbridge 4
Milan 2
Ann Arbor 1
Buffalo 1
Chisinau 1
Paris 1