آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
 Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry 57

کل بازدیدها طی یک ماه

July 2018 August 2018 September 2018 October 2018 November 2018 December 2018 January 2019
 Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry 1 1 1 2 5 5 3

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
United States 26
Iran 11
Austria 10
France 2
Italy 2
Germany 1
United Kingdom 1
Moldova 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Vienna 10
Ashburn 5
Fremont 5
Houston 5
Wilmington 4
Woodbridge 4
Ann Arbor 2
Milan 2
Buffalo 1
Chisinau 1