آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
 Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry 43

کل بازدیدها طی یک ماه

April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018
 Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry 1 2 1 1 1 1 1

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
United States 20
Austria 8
Iran 6
France 2
Italy 2
United Kingdom 1
Moldova 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Vienna 8
Ashburn 5
Houston 5
Wilmington 4
Woodbridge 4
Milan 2
Ann Arbor 1
Buffalo 1
Chisinau 1
Paris 1