آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
Center for the Enhancement of Teaching and Learning (CETL) 63

کل بازدیدها طی یک ماه

August 2018 September 2018 October 2018 November 2018 December 2018 January 2019 February 2019
Center for the Enhancement of Teaching and Learning (CETL) 1 3 2 2 3 3 2

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
United States 28
Austria 10
France 7
Romania 3
Germany 2
United Kingdom 2
Iran 2
Moldova 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Vienna 10
Ashburn 8
Houston 7
Wilmington 4
Woodbridge 4
Ann Arbor 3
Paris 3
Buffalo 1
Chisinau 1
Fremont 1