آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
Center for the Enhancement of Teaching and Learning (CETL) 57

کل بازدیدها طی یک ماه

June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018 November 2018 December 2018
Center for the Enhancement of Teaching and Learning (CETL) 1 0 1 3 2 2 2

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
United States 25
Austria 9
France 7
Romania 3
Germany 2
United Kingdom 2
Iran 2
Moldova 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Vienna 9
Ashburn 8
Houston 5
Wilmington 4
Woodbridge 4
Paris 3
Ann Arbor 2
Buffalo 1
Chisinau 1
Fremont 1