آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
English Department 42

کل بازدیدها طی یک ماه

February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018
English Department 11 16 1 0 1 0 0

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
United States 24
Iran 5
Austria 4
France 3
Italy 1
Moldova 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Ashburn 8
Houston 5
Vienna 4
Wilmington 4
Woodbridge 4
Ann Arbor 2
Buffalo 1
Chisinau 1
Milan 1
Paris 1