جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/114500
Title: مطالعه‌ی آزمایشگاهی بهسازی خاک‌ها‌ی رمبنده با استفاده از نانورس
Authors: فرشاد داودی
Keywords: بهسازی، خاک‌های رمبنده، نانورس
Issue Date: 1394
Abstract: در طبیعت خاک‌هایی یافت می‌شوند که به هنگام ساخت و ساز می‌توانند مشکل‌آفرین باشند. این دسته از خاک‌ها، مسئله‌دار نامیده می‌شوند. یکی از انواع خاک‌های مسئله‌دار، خاک‌های رمبنده می‌باشند که به شکل‌های مختلفی در طبیعت یافت می‌شوند. این خاک‌ها در حالت غیراشباع مقاومت ظاهری نسبتاً زیادی دارند، اما به هنگام جذب آب و اشباع شدن ناگهان کاهش حجم و نشست زیادی را از خود نشان می‌دهند و موجبات آسیب رساندن به سازه و تأسیسات به کار رفته در آن را فراهم می‌کنند. یکی از روش‌هایی که می‌تواند به منظور بهسازی خاک‌های رمبنده به کار گرفته شود، استفاده از افزودنی‌های مختلف است. به عنوان یک تثبیت کننده‌ی بالقوه، نانوذرات ویژگی‌های منحصر به فردی دارند و در علوم مختلف از جمله ژئوتکنیک، اثرات بسیار مثبتی را از خود به جای گذاشته‌اند. بنابراین در این پژوهش سعی شده است که اثر نانورس بر بهسازی وضعیت رمبندگی خاک منطقه‌ی سیوند فارس مورد بررسی قرار گیرد. به علاوه نیم نگاهی به اثرات نانو-سیلیس نیز انداخته شده است. با توجه به ضرورت استفاده از یک روش اختلاط مناسب جهت پراکندگی قابل قبول نانوذرات افزوده شده لابه‌لای ذرات خاک مورد مطالعه، در این پژوهش روش‎های متفاوتی به منظور اختلاط خاک و نانوذرات مورد استفاده، آزمایش گردیده و بهترین روش اختلاط که موسوم به روش اختلاط تر می‌باشد جهت انجام آزمایش‌های جامع برگزیده شده است. در نهایت پس از مشخص شدن روش اختلاط، 72 آزمایش به صورت جامع روی نمونه‌های بازسازی شده با درصدهای متفاوت نانورس به روش تراکم استاتیکی صورت گرفته است تا اثر نانورس بر تغییر وضعیت رمبندگی خاک مورد مطالعه در این پژوهش به همراه سایر پارامترهای تأثیرگذار بر رمبندگی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج به دست آمده از آزمایش‌های جامع حکایت از بهبود شرایط رمبندگی خاک با استفاده از نانورس دارد و نشان می‌دهد که با صرف 5 درصد نانورس، مشکل رمبندگی خاک تقریبا به طور کامل برطرف شده است. 
Description: پايان‌نامه كارشناسي ارشد در رشته مهندسی عمران- گرایش ژئوتکنیک
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/114500
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
Appears in Collections:Civil Engineering مهندسی عمران

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1240 Farshad Davoodi.pdf5.03 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.