صفحه اصلی مجموعه  همایش ملی میراث مشترک زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوزه خلیج فارس

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
80.pdf.jpg1395بررسی بازتاب عناصر دريايی خلیج فارس در شعر محمدعلی بهمنی با نگاهی بر مفهوم روانشناختی هويت مکانلیلا هاشمیان; زهرا خزايی; آرزو بهاروند; رويا استواری
79.pdf.jpg1395بررسی تطبیقی تأثیر و تأثر ادبیات فارسی و عربیاحمدنور وحیدی
78.pdf.jpg1395تحلیل محتوای تیترهای خبری رسانه‌های الجزيرۀ و العربیة درباره‌ی ايرانيوسف نظری; عهديه میر‌شکاری
77.pdf.jpg1395بررسی کتاب‌های آموزش زبان فارسی به عرب‌زبانان (تلاش‌های نويسندگان عرب در تدوين متون آموزشی)يوسف نظری; کوثر تقوايی‌فر
76.pdf.jpg1395تصويرپردازی هنری در شعر محمد حسین وائلی بررسی موردی قصیدۀ بائیه در رثای امام حسین(ع)زينه عرفت‌پور; سیده‌صغری میر‌سالاری
75.pdf.jpg1395مهاجرت اقوام و مسائل زبانی – فرهنگی(نمونه موردپژو‌هانه مهاجرت عرب‌های جنگ‌زده به مشهد مقدس)مصطفی مهدوی‌آرا
74.pdf.jpg1395جلوه‌های نوستالژی در شعر بدر شاکر السیابسیده‌هدی موسوی; جاسم قیم
73.pdf.jpg1395آسیب‌شناسی آموزش زبان عربی در آموزش و پرورش شهرستان بوشهرنعمت‌اله مقصودی; جواد مقصودی
72.pdf.jpg1395نامۀ فرصةالدولــۀ شیرازی به حاکم بصره و جلوه‌های فرهنگیِ آنسید‌حسن مرعشی
71.pdf.jpg1395صراحت بیانِ يحیی سماوی در قصیده "هموم عراقیة" در پرتو نظريه سیستمی – نقشی هلیدیقاسم مختاری; مریم یادگاری
70.pdf.jpg1395واکاويی آيین قرقیعان و رمضان‌خوانی در حوزه خلیج فارس و شرق ايرانعلی‌اکبر محمدی; محمدرضا عزيزی
69.pdf.jpg1395بررسی و تحلیل مضامین زندان سروده‌های عبدالوهاب‌البیاتیاحمد لامعی‌گیو; الامحسین سنگ‌کوب
68.pdf.jpg1395سیری در معادل‌های فارسی و عربی اصطلاحات ادبیات داستانیعلی گنجیان; فاطمه بیات‌فر
67.pdf.jpg1395طبقه‌بندی و تحلیل خطاهای عبارات عربی مندرج بر بسته‌های صنايع اذايی صادراتی ايران (بر اساس نظريه کوردر)نرگس گنجی; مريم جلائی; نفیسه لاوی
66.pdf.jpg1395دلتای ادبیات، تاريخ و جغرافیا (مطالعه موردی خلیج فارس و جزاير ايرانی آن، در معجم البلدان)حسن کاظمی‌سهلوانی
65.pdf.jpg1395ضرب‌المثل‌هاى مشترک بین مردم عرب خوزستان و دو کشور کويت و بحرينجاسم قیم; لیلا فکارى
64.pdf.jpg1395بازتاب مضامین انسانی و اخلا ی در شعر «صقر الشبیب» شاعر معاصر کويتیفاطمه قادری; فاطمه جمشیدی
63.pdf.jpg1395بررسی و تحلیل سبک شناسی قصیده «أشک حتی» وفاء عبد الرزاقمحمد غفوری‌فر; علیرضا حسینی; ابوالفضل رحمانی
62.pdf.jpg1395بررسی مضامین مشترک ضرب المثل های فارسی (زبان بوشهری) و عربیمرضیه غزنوی
61.pdf.jpg1395تاثیر زبان و میراث عربی بر «منشآت» فاضل جمیعلی عندلیب; محمدجواد پورعابد