آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
[Fe(F20TPP)Cl] catalyzed intramolecular C-N bond formation for alkaloid synthesis using aryl azides as nitrogen source 2

کل بازدیدها طی یک ماه

August 2019 September 2019 October 2019 November 2019 December 2019 January 2020 February 2020
[Fe(F20TPP)Cl] catalyzed intramolecular C-N bond formation for alkaloid synthesis using aryl azides as nitrogen source 0 0 0 0 0 0 2

فایل های دانلودی

بازدید شده ها

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
United States 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها