Browsing by Titles

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی
 
Showing results 144808 to 144827 of 146140 < previous   more >
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
1395رابطه دانش آوایی معلمان و مهارت‌های سوادآموزی زبان انگلیسی در فارسی‌زبانانفروغ جنتی جهرمی; فاطمه نعمتی; محمدرضا شمس الدینی
1304 narjes abbasi.pdf.jpg1395رابطه‌ی سبک‌های دلبستگی معلمان و دانش‌آموزان با هیجان‌های خودآگاه شرم و احساس گناه در دانش‌آموزان مقطع ابتدايي: نقش واسطه‌گری روابط معلم-دانش‌آموز و سبک‌های اسنادیفریده‌سادات حسینی; سید موسی گلستانه; نرجس عباسی
DL Guideline.pdf.jpg1395راهنمای کتابخانه دیجیتال دانشگاه خلیج فارسکتابخانه مرکزی دانشگاه خلیج فارس
18.pdf.jpg1395راهکارهای صرفه جویی درمصرف آب در دانشگاه‌ها و کاربرد مجدد آبسید‌جمال‌الدین هاشمیان
thesis0527.pdf.jpg1387راه‍ک‍اره‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ از FRP ب‍ا ب‍ر ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ ای‍ران‍ی‌س‍ل‍ی‍م‍ی‌ ف‍رد ، خ‍داک‍رم‌; م‍ح‍م‍دی‌ زن‍ج‍ی‍ران‍ی‌; غ‍ف‍اری‌ گ‍رگ‍ان‍ی‌، س‍ام‍ان‌
thesis0376.pdf.jpg1386راه‍ک‍اره‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ از FRP ب‍ا ب‍ر ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ ای‍ران‍ی‌س‍ل‍ی‍م‍ی‌ ف‍رد ، خ‍داک‍رم‌; م‍ح‍م‍دی‌ زن‍ج‍ی‍ران‍ی‌; غ‍ف‍اری‌ گ‍رگ‍ان‍ی‌، س‍ام‍ان‌
ویژه نامه رتبه بندی دانشگاه ها - ISC.pdf.jpg1395رتبه بندی ISC-
thesis0470.pdf.jpg1387رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد واح‍د ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ب‍ا ب‍ک‍ار گ‍ی‍ری‌ م‍دل‌ س‍ازی‌ ری‍اض‍ی‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ک‍اش‍ی‌ و س‍رام‍ی‍ک‌)ش‍اه‍ب‍ن‍در زاده‌ ، ح‍م‍ی‍د; م‍ح‍م‍دی‌ زن‍ج‍ی‍ران‍ی‌ ، داری‍وش‌; ک‍اظم‍ی‌ ، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌
thesis0319.pdf.jpg1386رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد واح‍د ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ب‍ا ب‍ک‍ار گ‍ی‍ری‌ م‍دل‌ س‍ازی‌ ری‍اض‍ی‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ک‍اش‍ی‌ و س‍رام‍ی‍ک‌)ش‍اه‍ب‍ن‍در زاده‌ ، ح‍م‍ی‍د; م‍ح‍م‍دی‌ زن‍ج‍ی‍ران‍ی‌ ، داری‍وش‌; ک‍اظم‍ی‌ ، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌
thesis0573.pdf.jpg1388رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد واح‍د ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ب‍ا ب‍ک‍ار گ‍ی‍ری‌ م‍دل‌ س‍ازی‌ ری‍اض‍ی‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ک‍اش‍ی‌ و س‍رام‍ی‍ک‌)ش‍اه‍ب‍ن‍در زاده‌ ، ح‍م‍ی‍د; م‍ح‍م‍دی‌ زن‍ج‍ی‍ران‍ی‌ ، داری‍وش‌; ک‍اظم‍ی‌ ، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌
b.pdf.jpg1393ردگیری و شناسایی اهداف زیر سطحی با استفاده از سونارهای فعال و غیر فعال چند ایستگاهیاحمد کشاورز; حبیب رستمی; فرید ابراهیم زاده
6.pdf.jpg1395"رسوا" شاعری محلی با انديشه‌های ملیپرديس اکبرزاده; صادق عسکری
Growth and Structural characterization of  Ferromagnet   (1).pdf.jpg1391رشد و مشخصه يابی ساختاری چند لايه ای فرو مغناطیس/ غیر مغناطیسحسین رعنایی; آمنه قاسمی محبوب
1396رفتار الکتروشیمیایی نقاط کوانتومی کربنی تهیه شده بوسیله دوپامینصدیقه هاشم نیا; اسماعیل تماری; حکیم حمید
thesis0430.pdf.jpg1386رف‍ت‍ارل‍رزه‌ای‌ گ‍ن‍ب‍ده‍ای‌ دی‍ام‍ت‍ی‍ک‌ده‍دش‍ت‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا; ب‍اژون‍د،ع‍ب‍اس‌
thesis0315.pdf.jpg1385رن‍گ‌ آم‍ی‍زی‌ و س‍ن‍دب‍لاس‍ت‌آب‍ی‍ن‌; ح‍ی‍دری‌ ع‍ل‍م‍دار ل‍و،ف‍ت‍ح‌ ال‍ل‍ه‌
saleh.pdf.jpg1390روابط اقتصادی ، سیاسی ایران و هلند در خلیج فارس در دوره ی کریم خان زندحبیب الله سعیدی نیا; حمید اسد پور; سید عبدالصالح مرتضائی
pdf hamed.pdf.jpg1392روابط سیاسی- اقتصادی ایران با عمان در دوره پهلوی دوم(با تاکید بر نقش خلیج فارس)حبیب اﷲ سعیدی نیا; عبدالله احمدی
thesis0061.pdf.jpg1382روان‍ک‍اوی‌ درش‍ک‍ل‌ ده‍ی‌ ف‍ل‍زات‌گ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; گ‍ودرزی‌،ای‍وب‌
thesis0177.pdf.jpg1383روان‍ک‍اوی‌ درش‍ک‍ل‌ ده‍ی‌ ف‍ل‍زات‌گ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; گ‍ودرزی‌،ای‍وب‌