Browsing by Titles

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی
 
Showing results 144762 to 144781 of 146140 < previous   more >
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
onvan.pdf.jpg1392حذف تری هالومتانها از آب آشاميدنی با استفاده از نانوفيلتراسيونامير عباس ايزد پناه; محمد مدرسی; صبا آقاگلی
main.pdf.jpg1391حذف نویز اسپکل با حفظ لبه در تصویر SAR با استفاده از فیلترهای جهتیاحمد کشاورز; حجت قیمت گر
T1442.pdf.jpg1395حذف کبالت از پساب سنتزی واحد مرکاپتان زدایی پالایشگاه‌های گازی پارس جنوبی با استفاده از اسمزمعکوس و نانوفیلتراسیونمحسن عباسی; امیرعباس ایزدپناه; امین حاجب
15.pdf.jpg1395حذف کروم توسط نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی در پساب‌های نفتیمحمدطاهر پروانه; حبیب پرواز
1343 Ahmad Naderi.pdf.jpg1394حذف یون کادمیم از نمونه‌های آب و فاضلاب به وسیله تشکیل کمپلکس با لیگاند کادیون- 2B و استخراج کمپلکس توسط نانو ذرات مغناطیسیمحمود پاک نیت جهرمی; صدیقه هاشم‌نیا; احمد نادری
68.pdf.jpg1395حساسیت‌سنجی سنگ‌های کربناته بر نوع نمک در فرآیند آشام خودبخودیاحسان شهبازی; صابر خاندوزی‌گناره; علی مرادزاده; مسعود ریاضی
38.pdf.jpg1395حساسیت‌‌ سنجی پارامترهای مؤثر بر ضريب بازيابی در تزريق آب با شوری کممحمد‌تقی رضايی; شهريار عصفوری; محمودرضا جزايری‌نوش‌آبادی; رضا آذين
T1459.pdf.jpg1395حساسیت‏‌سنجی پارامترهای مؤثر بر ضريب بازیابی تزریق آب با شوری کم در ازدياد برداشت از مخازن نفتيشهریار عصفوری; محمودرضا جزایری; رضا آذین; محمدتقی رضایی
4.pdf.jpg1394حل دسته ای خاص از معادلات انتگرال- دیفرانسیل فردهلم غیر خطی با استفاده از ترکیب توابع تکانه بلوکی و چند جمله ای های برنشتاین متعامد یکهسعید کریمی جعفر بیگلو; علیرضا عطایی; سعیده بوستانی کللی
PGU-attarzadeh.pdf.jpg1391حل دستگاه معادلات خطی چندگانه بااستفاده ازروش تصویری گالریکن وکاربرد های انسعید کریمی جعفربیگلو; فاطمه عطارزاده
pgu.pdf.jpg1394حل عددی معادلات انتگرال غیر خطی فردهلم نوع دوم با استفاده از موجک های هارسعید کریمی‌جعفربیگلو; علیرضا عطایی; زهرا اسعدی‌مقدم
Boveiri Final Thesis.pdf.jpg1393حل معادله برگر دو بعدی با استفاده از روش دیفرانسیل کوادریچر افزایشی در تعیین سرعت تهنشینی رسوبعلیرضا فیوض; محمد واقفی; سام بویری
1_Combine.pdf.jpg1393حلالیت گازها در پلی آمید 66 محدودشده در فضای نانومتریحسین اسلامی; سیده محبوبه علوی
1396حکومت ترکان خاتون قراختایی در کرمان و تاثیر آن بر تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خلیج‌فارس و پس‌کرانه‌های آن (655- 681 ه.ق)علی رسولی; حمید اسدپور; محبوبه شاهسوند
thesis0716.pdf.jpg1394ح‍ال‍ت‌ ه‍ا روی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ -BCK ج‍ب‍ره‍اس‍ع‍ی‍د رس‍ول‍ی‌; م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ ص‍داق‍ت‌ ج‍و; م‍ق‍ص‍ودی‌، زه‍را
thesis0234.pdf.jpg1384ح‍ل‌ ج‍ری‍ان‌ دوب‍ع‍دی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ح‍ج‍م‌ م‍ح‍دودگ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; رم‍ض‍ان‍ی‌ ،م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
thesis0146.pdf.jpg1383ح‍ل‌ ج‍ری‍ان‌ دوب‍ع‍دی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ح‍ج‍م‌ م‍ح‍دودگ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; رم‍ض‍ان‍ی‌ ،م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
thesis0306.pdf.jpg1385ح‍ل‌ ج‍ری‍ان‌ دوب‍ع‍دی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ح‍ج‍م‌ م‍ح‍دودگ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; رم‍ض‍ان‍ی‌ ،م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
thesis0030.pdf.jpg1382ح‍ل‌ ج‍ری‍ان‌ دوب‍ع‍دی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ح‍ج‍م‌ م‍ح‍دودگ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; رم‍ض‍ان‍ی‌ ،م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
thesis0511.pdf.jpg1387ح‍ل‌ م‍ع‍ادل‍ه‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ح‍رارت‌ ه‍ذل‍ول‍وی‌ ب‍ه‌ روش‌ اخ‍ت‍لاف‌ م‍ح‍دودم‍ل‍ک‌ زاده‌; پ‍ارس‍ای‍ی‌ ب‍رازج‍ان‍ی‌،م‍ه‍ران‌