Browsing by Titles

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی
 
Showing results 143953 to 143972 of 146140 < previous   more >
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
thesis0633.pdf.jpg1389آ ن‍ز- م‍ن‍ظم‍ی‌ ج‍ب‍ره‍ای‌ ب‍ان‍اخ‌ ح‍اص‍ل‌ از ن‍رم‌ ه‍ای‌ ت‍ان‍س‍وری‌ک‍اروان‌ ج‍ه‍رم‍ی‌، م‍ه‍رداد; ی‍زدان‌ پ‍ن‍اه‌ ، طاه‍ر; غ‍ری‍ب‍ی‌، راض‍ی‍ه‌
thesis0301.pdf.jpg1385آب‌ ب‍ن‍دی‌ ت‍ورب‍و م‍اش‍ی‍ن‌ ه‍اگ‍ل‍ب‍ه‍ارح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; ح‍س‍ن‌ پ‍ور،ف‍روغ‌
thesis0229.pdf.jpg1384آب‌ ب‍ن‍دی‌ ت‍ورب‍و م‍اش‍ی‍ن‌ ه‍اگ‍ل‍ب‍ه‍ارح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; ح‍س‍ن‌ پ‍ور،ف‍روغ‌
thesis0025.pdf.jpg1382آب‌ ب‍ن‍دی‌ ت‍ورب‍و م‍اش‍ی‍ن‌ ه‍اگ‍ل‍ب‍ه‍ارح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; ح‍س‍ن‌ پ‍ور،ف‍روغ‌
thesis0141.pdf.jpg1383آب‌ ب‍ن‍دی‌ ت‍ورب‍و م‍اش‍ی‍ن‌ ه‍اگ‍ل‍ب‍ه‍ارح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; ح‍س‍ن‌ پ‍ور،ف‍روغ‌
thesis0102.pdf.jpg1382آب‍ش‍ی‍ری‍ن‌ ک‍ن‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌ح‍ک‍م‍ی‌ ک‍ی‍اس‍رای‍ی‌،ح‍م‍ی‍درض‍ا
29.pdf.jpg1395آرايه های بلاای درشعر ابوعطا اَفلحُ بنُ يسار السِّندی (؟-180 ه. ق.)مهدی خرمی
Test.pdf.jpg1394آزمایشیآزمایشی
Test.pdf.jpg1394آزمایشیآزمایشی
Test.pdf.jpg1394آزمایشیآزمایشی
Test.pdf.jpg1394آزمایشیآزمایشی
Test.pdf.jpg1394آزمایشیآزمایشی
66.pdf.jpg1395آزمایش‌های پایداری با هدف استفاده در ازدیاد برداشت به روش‌های شیمیاییمرضیه مودت; سیاوش ریاحی; علیرضا بهرامیان
PGU-S.O.Dashti.pdf.jpg1392آزمون جدید بیز نا استایی در مدل های خود بازگشتی نا همگن شرطی مشاهده نشدهفضل الله لک; محمود افشاری; سیده علیا دشتی
14آزمون نسبت درستنمایی بردار میانگین‌های محدود شده در توزیع نرمال چند متغیرهسعید طهماسبی; ابوذر بازیاری; زهرا حیدری
asl.pdf.jpg1394آسیب شناسی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان در پالایشگاه شهر آبادانغلامرضا جمالی; فخریه حمیدیان پور; اسماعیل احمدی
final.pdf.jpg1392آسیب شناسی سیستم نگهداری وتعمیرات اداره کل بنادر ودریانوردی استان بوشهرغلامرضاجمالی; حدیث شیخعلی
73.pdf.jpg1395آسیب‌شناسی آموزش زبان عربی در آموزش و پرورش شهرستان بوشهرنعمت‌اله مقصودی; جواد مقصودی
plan0136.pdf.jpg1388آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ت‍دوی‍ن‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ راه‍ب‍ردی‌ در ح‍وزه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌م‍ح‍م‍دی‌ زن‍ج‍ران‍ی‌، داری‍وش‌
T1463.pdf.jpg1395آشوبناک کردن یک سیستم دینامیکی و کاربرد آن در سیستم‌های مخابرات امنمصطفی عوضی