Browsing by Author نسیم قنبری

فهرست الفبایی 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی
 
Showing results 1 to 14 of 14
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
پ2047.pdf.jpg1395The Correlation of Learners’ Attitudes towards their Teachers and their Beliefs about Language Learningنسیم قنبری; محمدرضا شمس‌الدینی; فاطمه عشایری
پ1866.pdf.jpg1397برداشت ارزیاب از میزان بسندگی نگارش نویسنده و تاثیر آن بر چگونگی ارزشیابی آنهانسیم قنبری; عباس عباسی; طناز دوکوهکی
پ1731.pdf.jpg1395بررسی رابطه تصویر ذهنی زبان دوم زبان آموزان ایرانی و استراتژی‌های رفتاری ایشاننسیم قنبری; محمدرضا شمس‌الدینی; مرضیه حاجب
1394بررسی مشکلات نوشتاری فراگیران زبان انگلیسی ایران در انشای استدلالینسیم قنبری; عباس عباسی; مریم مهاجری
پ1727.pdf.jpg1395بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در مدارس و آموزشگاه های زبان شیراز نسبت به کتاب های جدید التالیف "پراسپکت" و سطح ابتدایی "تاپ ناچ"الناز زارعی; عباس عباسی; نسیم قنبری
پ1727.pdf.jpg1395بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در مدارس و آموزشگاه های زبان شیراز نسبت به کتاب های جدید التالیف "پراسپکت" و سطح ابتدایی "تاپ ناچ"نسیم قنبری; عباس عباسی; الناز زارعی
1394تاثیر استراتژیهای گفتمان وندایک بر مهارت نوشتاری زبان آموزان ایرانینسیم قنبری; عباس عباسی; فاطمه رسولی‌کشکولی
پ1366.pdf.jpg1395تاثیر بازخورد اصلاحی و توضیحات فرازبانی در نگارش انگلیسی به عنوان زبان خارجه در ایراننسیم قنبری; عباس عباسی; گلیا محمدی
1394تاثیر بازخورد شفاهی انفرادی معلم بر انگیزه و دستاورد زبان آموزاننسیم قنبری; عباس عباسی; محمدحسین زارع
پ1665.pdf.jpg1396تاثیر بافت زبانی و وضعیت خویشاوندی واژه بر زبان‌گردانی در دو زبانه‌های فارسی انگلیسی و انگلیسی فارسیفاطمه نعمتی; نسیم قنبری; اقلیما زارع‌زاده
پ1370.pdf.jpg1395تاثیر زمان طرح‌ریزی و نوع تکلیف بر عملکرد نویسنده زبان دوم در بافت‌های مختلففاطمه نعمتی; نسیم قنبری; سلیمان شاه‌محمدی
پ 1519.pdf.jpg1395تحلیل مقایسه ای و در زمانی نشانه های فراگفتمان در چکیده و نتیجه گیری مقالات علمی روانشناسی نوشته شده توسط نویسندگان انگلیسی و فارسیعباس عباسی; نسیم قنبری; فاطمه نعمتی; محمد رضا شمس الدینی; سارا فرحناک
پ1365.pdf.jpg1395تخصص مصححین نگارش انگلیسی بعنوان زبان خارجه و تغییرات رفتارهای ارزشیابی متننسیم قنبری; فاطمه نعمتی; صاحب مستوفی
پ1941.pdf.jpg1397پردازش اسم‌های مرکب انگلیسی توسط فراگیران فارسی‌زبان از رهگذر تحریک روابط معناییفاطمه نعمتی; نسیم قنبری; فرید فرزان