Browsing by Author محمود افشاری

فهرست الفبایی 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی
 
Showing results 1 to 20 of 29  < بعدی
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
پ1657.pdf.jpg1395استفاده از ارزش در معرض ریسک در داده‌های مالیاسماعیل دهقان‌منفرد; محمود افشاری; فاطمه افشارپناه
پ1328.pdf.jpg1395استنباط بیزی برای مدل‌های رگرسیونی چندکیفضل‌الله لک; محمود افشاری; لهراسب سروی سر میدان
پ1062.pdf.jpg1394انتخاب سبد سرمایه با رویکرد بیزیفضل‌الله لک; محمود افشاری; عاطفه بهروزی
1393برآورد بیزی پارامترهای توزیع گوسین مدلARFIMA براساس موجک‌هامحمود افشاری; فضل‌الله لک; شبنم شادمان
پ930.pdf.jpg1393برآورد تابع رگرسیونی در نقطه مشخص تغییر کننده با استفاده از موجکهای کرانه‌ایعاطفه علی‌پور; محمود افشاری
پ1921.pdf.jpg1397برآورد موجکی خطی مشتق تابع رگرسیون بر پایه‌ی داده های اریبمحمود افشاری; سعید طهماسبی; فاطمه ایزدبخش
1392برآورد موجکی غیر خطی استانه‌ای تابع رگرسیون ناپارامتری و توزیع مجانبی ضرایب موجکیمحمود افشاری; فضل‌اله لک; پریسا فرهادی‌کله‌کانی
1391برآورد ناپارامتری ریشه‌ی دوم چگالی و برآورد تابع خطر براي داده‌هاي از راست سانسور شده به روش موجکیمحمود افشاری; فرشته منصوری‌پور
پ1063.pdf.jpg1393برآورد پارامترها در توزیع لجستیک دومتغیره مورگنشترنسعیدطهماسبی; محمود افشاری; محمد مهدی‌وردیانی
پ721.pdf.jpg1392برآورد پارامترها در توزیع نمایی دو متغیره مورگشترن با استفاده از متغیرهای همراه از آماره های ترتیبیموسی ایمان‌اصل; سعید طهماسبی; محمود افشاری
1392برآورد پارامترها در توزیع نمایی دئ متغیره مورگنشترن با استفاده از متغییرهای همراه از آماره‌های ترتیبیسعید طهماسبی; محمود افشاری; موسی ایمانی‌اصل
پ1344.pdf.jpg1394برآوردگر ناپارامتری تابع چگالی تحت اریبی و سانسور به روش موجک آستانه‌ایمحمود افشاری; فضل اله لک; مریم غنی پور
پ1658.pdf.jpg1396بررسی ویژگی‌های یک تعمیم خاص از توزیع نمایی دو پارامتریمحمود افشاری; سعید طهماسبی; فرشته شکوهیان
پ1781.pdf.jpg1396بهینگی برآوردگرهای بیزی موجکیمحمود افشاری; حسین حق‌بین; یگانه مرادیان
پ1661.pdf.jpg1396توزیع طول عمر بخت لگاریتم لوژستیک نیم نرمال تعمیم یافتهمحمود افشاری; فضل‌الله لک; فاطمه یاراحمدی
پ1661.pdf.jpg1396توزیع طول عمر بخت لگاریتم لوژستیک نیم نرمال تعمیم یافتهمحمود افشاری; فاطمه یاراحمدی; فضل‌الله لک
پ1662.pdf.jpg1396توزیع نمایی جدید با انعطاف پذیری بالامحمود افشاری; مراد علیزاده; زهره خلیلی
1394خاصیت‌های اطلاع از نمونه‌های مجموعه رتبه‌بندی شدهسعید طهماسبی; محمود افشاری; زهرا محمدشاه
پ1087.pdf.jpg1394خانواده سه پارامتری جدید از توزیع هاسعید طهماسبی; محمود افشاری; شهلا جولایی
پ1973..pdf.jpg1397خواص و کاربردهایی از اطلاع کولبک-لیبر تجمعی در قتبلیت اعتمادسعید طهماسبی; محمود افشاری; فاطمه منصوری