Browsing by Author ق‍اس‍م‍ی‍ه‌، رح‍ی‍م‌

فهرست الفبایی 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی
 
Showing results 1 to 12 of 12
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
thesis0579.pdf.jpg1388ارائ‍ه‌ ال‍گ‍وی‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ ت‍ج‍ارت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍رق‍اس‍م‍ی‍ه‌، رح‍ی‍م‌; ش‍اه‍ب‍ن‍درزاده‌، ح‍م‍ی‍د; ن‍ص‍ی‍ری‌، ص‍ف‍ورا
thesis0325.pdf.jpg1386ارائ‍ه‌ ال‍گ‍وی‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ ت‍ج‍ارت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍رق‍اس‍م‍ی‍ه‌، رح‍ی‍م‌; ش‍اه‍ب‍ن‍درزاده‌، ح‍م‍ی‍د; ن‍ص‍ی‍ری‌، ص‍ف‍ورا
thesis0476.pdf.jpg1387ارائ‍ه‌ ال‍گ‍وی‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ ت‍ج‍ارت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍رق‍اس‍م‍ی‍ه‌، رح‍ی‍م‌; ش‍اه‍ب‍ن‍درزاده‌، ح‍م‍ی‍د; ن‍ص‍ی‍ری‌، ص‍ف‍ورا
thesis0593.pdf.jpg1388ارائ‍ه‌ م‍دل‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور اس‍ت‍ق‍رار ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ اورژان‍س‌ در س‍طح‌ ج‍اده‌ ه‍ا و ن‍ق‍اط ح‍ادث‍ه‌ خ‍ی‍ز( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ م‍ح‍ور ش‍ی‍راز- اص‍ف‍ه‍ان‌)ق‍اس‍م‍ی‍ه‌، رح‍ی‍م‌; زارع‍ی‌، ب‍ه‍روز; ف‍ارس‍ی‌، م‍ح‍م‍د
thesis0490.pdf.jpg1387ارائ‍ه‌ م‍دل‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور اس‍ت‍ق‍رار ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ اورژان‍س‌ در س‍طح‌ ج‍اده‌ ه‍ا و ن‍ق‍اط ح‍ادث‍ه‌ خ‍ی‍ز( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ م‍ح‍ور ش‍ی‍راز- اص‍ف‍ه‍ان‌)ق‍اس‍م‍ی‍ه‌، رح‍ی‍م‌; زارع‍ی‌، ب‍ه‍روز; ف‍ارس‍ی‌، م‍ح‍م‍د
thesis0339.pdf.jpg1386ارائ‍ه‌ م‍دل‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور اس‍ت‍ق‍رار ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ اورژان‍س‌ در س‍طح‌ ج‍اده‌ ه‍ا و ن‍ق‍اط ح‍ادث‍ه‌ خ‍ی‍ز( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ م‍ح‍ور ش‍ی‍راز- اص‍ف‍ه‍ان‌)ق‍اس‍م‍ی‍ه‌، رح‍ی‍م‌; زارع‍ی‌، ب‍ه‍روز; ف‍ارس‍ی‌، م‍ح‍م‍د
thesis0492.pdf.jpg1387ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اس‍ت‍رس‌ زا در م‍ح‍ی‍ط ک‍اری‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ۵ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ گ‍از و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ آن‍ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍رای‍ن‍د ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍رات‍ب‍ی‌ ) ( AHPق‍اس‍م‍ی‍ه‌، رح‍ی‍م‌; ج‍م‍ال‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا; م‍ص‍ب‍اح‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ی‍ن‍ا
thesis0595.pdf.jpg1388ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اس‍ت‍رس‌ زا در م‍ح‍ی‍ط ک‍اری‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ۵ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ گ‍از و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ آن‍ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍رای‍ن‍د ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍رات‍ب‍ی‌ ) ( AHPق‍اس‍م‍ی‍ه‌، رح‍ی‍م‌; ج‍م‍ال‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا; م‍ص‍ب‍اح‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ی‍ن‍ا
thesis0341.pdf.jpg1386ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ اس‍ت‍رس‌ زا در م‍ح‍ی‍ط ک‍اری‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ۵ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ گ‍از و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ آن‍ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍رای‍ن‍د ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍رات‍ب‍ی‌ ) ( AHPق‍اس‍م‍ی‍ه‌، رح‍ی‍م‌; ج‍م‍ال‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا; م‍ص‍ب‍اح‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ی‍ن‍ا
plan0104.pdf.jpg1389طرح‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ ف‍ض‍ای‌ ت‍ب‍ادل‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍رق‍اس‍م‍ی‍ه‌، رح‍ی‍م‌
plan0119.pdf.jpg1387چ‍ش‍م‌ ان‍داز ت‍ج‍ارت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ در ب‍ن‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ و م‍ت‍وس‍ط اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍رق‍اس‍م‍ی‍ه‌، رح‍ی‍م‌
plan0094.pdf.jpg1300گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ر م‍ت‍غ‍ی‍ی‍ره‍ای‌ طراح‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ در م‍وس‍س‍ات‌ ای‍ران‍ی‌ق‍اس‍م‍ی‍ه‌، رح‍ی‍م‌